Projekt Enter

Po úspešnej revitalizácii knižnice VSG sme tento rok v rámci výzvy Košického samosprávneho kraja Tradície inšpirujú inovácie uspeli s projektom vytvorenia náležitého priestoru, fyzického aj virtuálneho, korešpondujúceho s víziou modernej kultúrnej inštitúcie. Aj napriek náročnému obdobiu spamätávania sa z dopadov koronakrízy, Košický samosprávny kraj poskytuje kultúrnym inštitúciám investičný stimul, za čo mu patrí naša veľká vďaka.

Projekt ENTER v sebe zahŕňa tri zložky, pútače pred sídlom galérie, vstupný priestor a aplikáciu, ktorých úprava a vývoj posilnia vizuálnu identitu Východoslovenskej galérie a svojou orientáciou na návštevníka mu ponúknu viac komfortu a možností.

Na recepcii by tak mal pribudnúť špeciálne navrhnutý mobiliár z dielne architektov Zerozero. Celkovo pod ich vedením prejde úpravou momentálne dispozičné riešenie vstupného priestoru. Plánovaný vzhľad foyer bude moderný, zároveň však bude rešpektovať historickú budovu bývalého Župného domu.

Našu snahu o neustály vývoj a napredovanie by mala odzrkadľovať bezplatná mobilná aplikácia s intuitívnym používaním. Používateľom poskytne jedinečný obsah v podobe audiokomentárov, okrem toho bude podávať aktuálne informácie vo forme notifikácií, kalendára podujatí a stručného info k prebiehajúcemu programu. Dostupná bude v dvoch verziách, slovenskej a anglickej. Okrem pravidelných aktualizácií obsahu plánujeme do budúcnosti rozširovať jej funkcie a jazykové mutácie.

Finálna fáza celého projektu je plánovaná na november 2020. Ešte tento rok by sa tak malo udiať slávnostné otvorenie vynoveného priestoru vstupnej časti a spustenie aplikácie.

Projekt je realizovaný v rámci výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“. Z uvedenej výzvy boli podporené Košickým samosprávnym krajom projekty kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v celkovej výške takmer 116 000 eur.

https://web.vucke.sk/sk/

Comments are closed.