Reštaurujeme

Projekt reštaurovania diel poškodených požiarom stále pokračuje. Aktuálne finišujeme s 3. fázou, v ktorej sa reštauruje päť vážne poškodených veľkorozmerných malieb v ateliéri Štefana Kocku. K najviac postihnutým dielam patrí maľba na plátne od Imricha Oravcza V záhradníctve z roku 1950. Požiar len zhoršil už tak poškodené dielo. Absentujúci rám a nestabilita povrchu obrazu boli len niektoré z problémov, ktoré musel reštaurátorský zásah riešiť. Najtvrdším orieškom sú aktuálne prebiehajúce retuše opadanej maľby. Vďaka staršej fotodokumentácii diela je rekonštrukcia stratených detailov jednoduchšia.
Projekt reštaurovania podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Comments are closed.