Adam Šakový – Za

otvorenie: 28. 4. 2016 o 18:00
trvanie : 29. 4. 2016 – 29. 5. 2016
kurátor: Pavel Urban
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstava s úsporným názvom Za predstavuje aktuálnu tvorbu mladého umelca Adama Šakového (1987), ktorý sa napriek svojmu veku už teraz zaradil k výrazným predstaviteľom súčasnej slovenskej maľby a jej expanzívnych možností. Vo svojich plastických maľbách v duchu trompe-l'oeil“ imituje reálnu skutočnosť, čím zároveň i precizuje vlastné autorské techniky. Tie sa neraz vzájomne iluzívne prelínajú ako postupne vystupujú do popredia počas maliarskeho procesu, ktorému dominuje svetelná alchýmia a temer metodický sukcesívny prístup. Dešifrovanie jednotlivých plánov a objektov v poli kľúčovej vizuálnej informácie sa pre Šakového stáva ústredným umeleckým problémom a zároveň i momentom, ktorý diváka vťahuje k priamej účasti na vytváraní, resp. interpretovaní obrazu.

Zvolenými motívmi  vytvára akoby vizuálne apórie, ktoré divácky zvádzajú k istému stupňu zneistenia inak dokonalo iluzívnej maľby. Zjavná inklinácia k barokovej estetike tu však nie je štylizovaná prvoplánovo, ale má výhradne historizujúci akcent, keďže objekty na plátnach sú výjavy viazané na minulosť, či už v spoločenskom alebo privátnom kontexte, z ktorých sa generuje isté precitnutie z predchádzajúceho očakávania ako na príklade psích portrétov. Obdobná línia sa tiahne i na plátnach venovaných neživým zvieratám, resp. preparátom, ktoré buď ešte existujú, ale už nie sú momentálne živé alebo sú verne portrétované ako zdanlivo živé, pričom sú už vyhynuté. Zásadným prvkom expozície sú variácie zátiší, akési podobenstvá prirodzených hodnôt človeka cez zobrazenie siedmych cností  - pokora, štedrosť, dobroprajnosť, trpezlivosť, cudnosť, striedmosť, činorodosť, prostredníctvom zdanlivo identických a bezobsažných nádob s roztokom archivujúcim danú hodnotu. Tá je efemérne prítomná v pozadí niekde „za“ a vždy sa nejakým negatívnym zásahom človeka môže zviditeľniť, resp. degradovať na svoj protipól ako v prípade centrálneho diptychu nadrozmerných nádob evokujúcich konzerváciu inak procesných zvratov -  lásku a nenávisť.

Cyklom malieb, štylizovaných najmä ako závesné mapy pod súhrnným názvom Edukácie vytvára akési viacvýznamové glosy s vizuálnym vrstvením, ktoré sa pohrávajú s diváckou pozornosťou a istou mierou viacznačnosti, ktorej napomáhajú i nesúrodé intervencie v podobe nelogického prvku vsunutého do kompozície obrazu v podobe linky alebo informačne prázdnej legendy. Totiž, jediným ohnivkom spájajúcim všetky vystavené diela je tu nenásilná snaha o možné preskupovanie zaužívaných štandardov v procese upriamovania pozornosti na maliarsky verne zachytený objekt, ktorý je vystavený vizuálnej konfrontácii s divákom.

Adam Šakový študoval maľbu a iné médiá v ateliéri Doc. Klaudie Kosziby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, pričom sa do povedomia odbornej verejnosti dostal ako dvojnásobný semifinalista medzinárodnej súťaže Strabag Art Award z rokov 2010 a 2011, no najmä v roku 2013, kedy sa stal finalistom prestížnej ceny Essl Art Award pre mladých umelcov. Vystavoval v rôznych alternatívnych i oficiálnych galériách súčasného umenia na Slovensku, Česku, Poľsku a Taliansku.

Comments are closed.