Amaro papežis

Vernisáž: 22. 2. 2022 o 17:00
Trvanie výstavy: 23. 2. 2022 - 24. 4. 2022
Zánik planéty, Hlavná 27, Košice

Amaro papežis znamená v preklade “náš pápež” - názov výstavy, podobne ako všetky fotky, vytvorili deti, ktoré navštevujú komunitné centrum na sídlisku Luník 9. Výstava zachytáva autentický moment života komunity na sídlisku, o ktorom má každý svoj názor, ale málokto ho navštívil. Vďaka fotografi dostali obyvatelia možnosť vyjadriť sa prostredníctvom zaznamenaných obrazv. Kolektívna výstava vznikla počas návštevy pápeža na Luníku 9 a jej autormi a autorkami je 10 detí, ktoré tento deň zachytávali na jednorazové filmové fotoaparáty. Deti nie sú zaťažené kompozičnými pravidlami či spoločenskými očakávaniami a vedeli tak sprostredkovať úprimný a nefiltrovaný pohľad nielen na návštevu pápeža, ale na svoje rodiny, priateľov a prostredie, v ktorom žijú. Fotografia je médium, ktoré je dnes dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. Médium, ktoré je najrozšírenejším zdrojom informácií a ktorému rozumie každý bez rozdielu národnosti, farby pleti, veku, či náboženského presvedčenia. Fotografie nám otvárajú dvere do komunít, ktoré nepoznáme a vytvárajú priestor pre lepšie pochopenie a prepájanie sa. Práve preto plánujeme s obyvateľmi Luníka 9 pokračovať v ďalších fotografických aktivitách, workshopoch a výstavách. Veríme, že touto aktivitou môžeme pomôcť nájsť nové a šikovné talenty, dať slovo práve obyvateľom Luníka 9 a prispieť tak k dobrej a tolerantnej spoločnosti.

Výstava vznikla ako spolupráca agentúry ETP Slovensko a kultúrno-komunitného centra KLUB.

Fotografi a fotografky: Riško Krok / Melissa Bandyová / Žaneta Rusňáková / Viki Horváthová / Adam Rusňák / Kristián Zupko / Jenifer Ferčáková / Vaneska Kroková / Kika Gézová / Julka Horváthová

Comments are closed.