Amenge.project

Vernisáž: 11. 8. 2021 o 17:00
Trvanie výstavy: 12. 8. 2021 - 5. 9. 2021
Kurátorka: Monika Pádejová
Zánik planéty, Hlavná 27, Košice

"Vizualita detí nemá etnickú príslušnosť." Rómsky textil sa v posledných rokoch stal inšpiráciou pre módne trendy, avšak využívajúc iba jeho povrchné znaky. Textilný priemysel vyprázdňuje rómsku kultúru, stereotypizuje ju ako ”bohémsku” a ”nespútanú”. Táto vizuálna atraktivita rómskej kultúry tak stojí v opozícii voči marginalizácii, rasizmu a segregácii rómskej menšiny.
Amenge v rómštine znamená ”nám”. Amenge.project je založený na spolupráci rómskych detí a mládeže a ich optikou prezentuje rómsku skúsenosť, vizuálnu kultúru ako aj osobné preferencie, zážitky a predstavy. Cieľom je otvoriť medzikultúrny dialóg a viesť k podpore vzájomnej tolerancie a pochopeniu kultúrnych odlišností. Výsledkom je dizajnérska kolekcia, ktorej podklady robili deti z Luníka IX.
Autorky projektu sú textilná dizajnérka Zuzana Zmateková a textilná výtvarníčka Henrieta Tholt. Na výstave sa ponoríme hlbšie do významu emancipačnej práce, ktorou Amenge.project vytvára protiváhu súčasnej povrchovej trendovosti rómskej vizuality.Dizajnérsky projekt Amenge podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Comments are closed.