Anton Jasusch I.

Osud človeka bol podľa Antona Jasuscha podmienený históriou ľudstva (všetkým, čo sa v minulosti stalo), tá sa točí v jednom kruhu, presne tak ako obrovské mlynské koleso na obraze. Nevieme to ovplyvniť, môžeme sa iba prizerať.

Rovnako tak maliar premýšľal aj nad osudom našej krásnej zelenej planéty. Premýšľal o tom, ako ZEM asi vznikla, čo ju čaká a ako sa k nej ľudia správajú. Namaľoval sériu desiatich veľkorozmerných plátien, z ktorých sa zachovalo asi len päť a štyri z nich máme u nás v galérii. Medzi ne patrí aj maľba Zánik planéty. Pamätáš si, kde ju môžeš v galérii vidieť?

Anton Jasusch, Žltý mlyn, 1922

Anton Jasusch, Voľn´á kompozícia III. (Zánik planéty), 1922-1924

Anton Jasusch nás v tejto maľbe upozorňuje na veľmi dôležitú myšlienku. Musíme sa k našej planéte správať zodpovedne! Prečo? Pretože podľa nás, niekedy naozaj stačí zmeniť jednu jedinú vec a dokážeš tak zachrániť svet. Nakoniec si to tak predstavoval možno aj Anton Jasusch, keďže do obrazu namaľoval mlynára, ktorý sa to obrovské mlynské koleso snaží zastaviť?

Pre záchranu našej planéty, stačí začať zodpovedne podnikať pár krokov. V škole ste sa určite učili o recyklácii, že? To znamená, že materiály, ktoré boli už na nejaký účel použité a stáva sa z nich už odpad roztriedime tak, aby z nich mohlo byť opäť niečo vytvorené. Noviny, ktoré som už prečítal/la vyhodím do modrého odpadového kontajnera (pre istotu si prečítaj, čo je na kontajneri napísané, farby môžu byť v každom meste iné), a neskôr z nich bude vyrobený kartón na vajíčka alebo toaletný papier.

Z novín napríklad môžeš vytvoriť aj koláž (výtvarná technika nalepovania rozličných materiálov, predovšetkým papiera a tkanín). Pomocou lepidla môžeš vystrihnuté obrázky alebo text nalepiť na papier a vytvoriť tak svoj nový obrázok. Inšpiruj sa Antonom Jasuschom a zamysli sa nad tým ako bude naša planéta vyzerať o tisíce rokov? Podarí sa nám ju zachrániť?

Fotografie svojich prác môžeš zaslať na valyiova@vsg.sk

Comments are closed.