Apríl 2019 vo VSG

Viera Žilinčanová, Jar, 1980 , detail

Výstavy

do 26. 5. 2019
Na prelome – Umenie rokov 1890-1918
Predkladaný výstavný projekt pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov sa vytvorená kolekcia umeleckých diel pokúsi podať vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností.
Kurátori: Ján Kovačič, Miroslav Klaben
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3 €

do 28. 4. 2019
Boris Sirka – Od pôžitku k úzkosti a späť / From Pleasure to Anxiety and Back
Každý z nových Sirkových cyklov v sebe absorbuje čosi z predošlého a pestrý repertoár foriem nečerpá len z externého prostredia, ale najmä z vlastného portfólia. Schopnosť stále znova podstupovať a presvedčivo zvládať tieto doslova metamorfózy, z neho robia popravde ojedinelý zjav na slovenskej umeleckej scéne.
Kurátor: Peter Tajkov
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3€

17. 4. 2019 – 1. 9. 2019
Otvorenie výstavy 16. 4. 2019 / 18:00
Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom
Výstava prezentuje projekt reštaurovania diel VSG z rokov 2017-2018. Reštaurovanie diel, poškodených požiarom z roku 1985, prinieslo nové poznatky a umožnilo po viac ako troch desaťročiach ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Výstava atraktívne odhaľuje reštaurátorské postupy a vykonané prieskumy.
Kurátori: Katarína Nádaská, Miroslov Kleban
Miesto: Alžbetina 22
Vstup: Vstup: 2/3€

Sprievodný program

7. 4. 2019 / 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
Na nedeľnom stretnutí prevetráme vzácne úžitkové predmety z depozitára Východoslovenskej galérie. Toto nezvyčajné umenie preskúmame a porozprávame sa aj o remeselnej výrobe. Tentoraz z Kreatívneho labyrintu odídete s niečím veľmi praktickým. Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 5. 4. 2019 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: začiatok Hlavná 27
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

9. 4. 2019 / 14:00
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
Špeciálny bezplatný program pre seniorov zostavený z komentovanej prehliadky s krátkym workshopom, ktorý bude priamo nadväzovať na výstavu Borisa Sirku – Od pôžitku k úzkosti a späť.
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

9. 4. 2019 / 17:00
Komentovaná prehliadka výstavy Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918 s kurátorom Mgr. Jánom Kovačičom
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

17. 4. 2019 / 17:00
Komentovaná prehliadka s autorom výstavy Od pôžitku k úzkosti a späť
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

23. 4. 2019 / 17.00
Súčasné trendy v reštaurovaní  (fotografia, papier)
odborná prednáška
Mgr. art. Jana Križanová, ArtD. (Vedúca Katedry reštaurovania) a Mgr. art. Barbora Němečková ArtD. (Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie)
Miesto: Alžbetina 22
Vstup voľný

24. 4. 2019 / 17.00
Premietanie autorských filmov Leviathan (CGI animácia, 2015), Powers of Ten (audiovizuálna opera, 2018) a Tokio Diaries (film, 2018) za prítomnosti Borisa Sirku
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

28. 4. 2019 / 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
Na výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom si povieme niečo o reštaurovaní umeleckých diel a v ateliéri si niektoré postupy osvojíme. Začíname vo výstavných priestoroch na Alžbetinej 22 a potom sa spoločne presunieme na Hlavnú 27. Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 26. 4. 2019 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: začiatok Alžbetina 22, Hlavná 27
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

30. 4. 2019 / 17.00
Spoznajte príbehy obrazov – Interpretácia umeleckých diel 
Odborná prednáška Mgr. Lucie Kocákovej (Krajský pamiatkový úrad Košice)
Sprievodný program k výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom
Miesto: Alžbetina 22
Vstup voľný

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Comments are closed.