Argišt Alaverdyan, Jozef Mrva ml. – Matný rozmer

otvorenie výstavy: 14. 6. 2018 / 18:00
trvanie výstavy: 15. 6. – 4. 10. 2018
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
kurátor výstavy: Jiří Ptáček

Argišt Alaverdyan a Jozef Mrva mladší patria do nastupujúcej generácie českých vizuálnych umelcov. Na prvej spoločnej výstave akcentujú témy ako vzťahy medzi prvkami v ploche a priestore, úloha ich pozícií, usporiadania a previazanosti, prípadne topologická povaha priestoru. Pre Alaverdyanovu maľbu a Mrvove 3D animácie je pritom príznačný prístup k týmto abstraktným témam ako k logickej súčasti skúsenosti, ktorou prechádzame spolu s rozšírením digitálnych technológií a online sveta.

Argišť Alaverdyan (*1991) sa narodil v Arménsku, ale od roku 1993 žije v Českej republike. V roku 2017 ukončil magisterské štúdium na AVU v Prahe a bol nominovaný na Cenu EXIT pre študentov vysokých škôl. V tomto roku bol vybraný medzi finalistov Ceny kritiky za mladú maľbu 2018. Samostatne vystavoval v pražských galériách, napr. v Galérii Nina Hedwic (2014), Galérii Vyšehrad a Jedna dva tři Gallery (2016). V roku 2018 sa samostatne predstavil v Galérii Měsíc ve dne v Českých Budejoviciach, v Galérii Petr Novotný v Prahe a taktiež v rámci vitrínového Oripeau vo francúzskom Nantes. Argišt Alaverdyan patrí ku kolektívu, ktorý prevádzkuje kultúrny priestor IDEAL v Prahe. Žije v Prahe.

www.alaverdyan.cz

Jozef Mrva ml. (*1988) je intermediálny umelec a kurátor pracujúci hlavne na poli digitálnych médií a 3D animácií, v ktorých sa zaoberá priestorom ako matematickou veličinou. Je absolventom Ateliéru intermédií na FaVU VUT v Brne, kde v súčasnosti pôsobí ako doktorand a kurátor Galérie 209. V minulom roku bol finalistom súťaže Jiné vize pri Prehliadke animovaného filmu PAF v Olomouci. Samostatne vystavoval vo výstavnom priestore Berlínsky model v Prahe (2017), v Jedna dva tři Gallery (2017), spolu s Jakubom Tajovským v Galérii mladých v Brne (2016). V roku 2016 sa zúčastnil kolektívnej prehliadky (Re) construction of the Presence: Part 2 v Boccanera T Gallery v Miláne, tohto roku bol zaradený na výstavu Ztráta času v pražskej Galérii Kurzor – prvú z výstavného cyklu Podmínky nemožnosti kurátora Václava Magida. Žije v Prahe.

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Comments are closed.