August 2019 vo VSG

František Gyurkovits, Zátišie s uhorkami, 1950-1960

Výstavy

do 1. 9. 2019
Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom
Výstava prezentuje projekt reštaurovania diel VSG z rokov 2017-2018. Reštaurovanie diel, poškodených požiarom z roku 1985, prinieslo nové poznatky a umožnilo po viac ako troch desaťročiach ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Výstava atraktívne odhaľuje reštaurátorské postupy a vykonané prieskumy.
Kurátori: Katarína Nádaská, Miroslov Kleban
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
Vstup: Vstup: 2/3€

do 15. 9. 2019
Mark Ther – Jesus Maria, hoří
Výstava Marka Thera „Jesus Maria, horí“ bude rekonštrukciou a konfrontáciou s vytesňovanou predvojnovou estetickou skúsenosťou a žitou kultúrou bývania Heimatstilu či Heimatschutzarchitectur. Autor pokračuje v otváraní historických a sexuálnych tabu, v materializovaní skúsenosti a historickej pamäte sudetských Nemcov, ktorá sa najviac odrážala v oblasti návrhu rodinného domu, v záhradnej architektúre, či pri ochrane pamiatok.
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: Vstup: 2/3€

do 22. 9. 2019
Laco Teren / Putujúce duše
Laco Teren (1960) vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Je výraznou osobnosťou generácie osemdesiatych rokov a radí sa medzi maliarov, ktorí nadviazali na postmoderný prúd neoexpresionistickej maľby. Na jeho prvej samostatnej výstave v Košiciach predstaví diela zo svojej najnovšej tvorby.
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: Vstup: 2/3€

do 20. 10. 2019
František Foltýn (1891–1976), od košickej moderny k pařížskej abstrakcii

kurátor: Petr Ingerle
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 2/3€

do 20. 10. 2019
Košická moderna – Človek a mesto / sociálno-kritická vlna
kurátor: Miroslav Kleban
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 2/3€

Sprievodný program

6. 8. 2019 / 14.00
Rozlúčka s výstavou
K ukončeniu výstavy Zachránené pre deti a ich rodičov, starých rodičov pripravujeme rozlúčku s výstavou vo forme komentovanej prehliadky s kurátorom a aktívneho zapájania sa detí cez ilustrovaného sprievodcu. Deti postupne odhalia veľa zaujímavých vecí o reštaurovaní a pod dohľadom lektorky vyplnia tvorivé zadania. Vďaka nášmu sprievodcovi majú možnosť zistiť, že umenie a obrazy nie sú až také nudné, ako sa im možno doteraz zdali. Sú v nich zašifrované rôzne skryté texty a príbehy, o ktorých sa vďaka komentovanej prehliadke a práci so sprievodcom dozvedia. Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: lendelova@vsg.sk do 5. 8. 2019 (pondelok do 14.00).
Rodič je za dieťa zodpovedný. Východoslovenská galéria,  Alžbetina 22
Vstup: zakúpenie si detského sprievodcu Späť na stene / rodičia / starí rodičia majú vstup zadarmo.

27. 8. 2019 / 14:00
Pohodová komentovaná prehliadka - bezplatný program pre seniorov - komentovaná prehliadka s krátkym, jednoduchým workshopom k výstave Košická moderna – Človek a mesto / sociálno-kritická vlna
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

28. 8. 2019 / 17:00
Komentovaná prehliadka výstavou s  kurátormi spolu s nahliadnutím za dvere reštaurátorského ateliéru
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. a PhDr. Miroslav Kleban (kurátori výstavy)
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
Vstup voľný

Comments are closed.