Súťaže a vaše práce

Tu stojím ja!

Fotogaléria zaslaných prác do súťaže Tu stojím ja! venovanej výstave Telo, forma a gesto - sochárstvo v zbierke VSG. Súťaž prebiehala od 23. 10. 2020 - 30. 11. 2020.

Info k súťaži: https://vsg.sk/aktualne/sutaz-tu-stojim-ja/

1. miesto Lucia Kaduková, 14 r. 2. miesto Viktória Krajňáková, 13 r.3. miesto Dušan Balog, 11 r. » viac