December 2019 vo VSG

Július Jakoby, Návrat domov, 1957, Východoslovenská galéria

Výstavy
trvanie výstavy do 23.2.2020
Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa
kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný projekt so zameraním na maliarstvo a sochárstvo Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 – 1938 prezentuje umeleckú produkciu krátkej periódy dvadsiatich rokov, kedy bolo územie Podkarpatskej Rusi súčasťou nového štátneho útvaru Čechov a Slovákov. Výstave predchádza vedecko-výskumná a bádateľská práca, ktorá sa zameriava na dejiny medzivojnového obdobia v konfrontácii s košickou a európskou modernou.
Miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
vstup: 2/3€

trvanie výstavy: do 2.2.2020
Milota Havránková – TORZO/ Laboratórium večných návratov
kurátorka: Anna Vartecká
Výstava fotografky a multimediálnej výtvarníčky, ktorá patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej fotografie druhej polovice 20. storočia. Výstavný projekt autorka navrhla špeciálne pre podzemnú sieň Východoslovenskej galérie.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 2/3€

trvanie výstavy: 9. 11. 2019 - 1. 3. 2020
Ekológia Túžby – výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2019
Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Vzhľadom na vysokú kvalitu tvorby prihlásených uchádzačov boli do finále Ceny Oskára Čepana po prvýkrát v histórii vybraní piati finalisti: Jan Durina (1988) Dávid Koronczi (1990) Milan Mazúr (1989) Erik Sikora (1986) Gabriela Zigová (1989). Vyhlásenie víťaza Ceny Oskára Čepana 2019 a slávnostný ceremoniál sa uskutočnia 29. novembra 2019 vo Východoslovenskej galérii a v Kine ÚSMEV v Košiciach.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 2/3€

Sprievodný program
3. 12. 2019 / 14:00
Pohodová komentovaná prehliadka
Program Východoslovenskej galérie pre seniorov – komentovaná prehliadka s krátkym workshopom venovaná výstave finalistov Ceny Oskára Čepana 2019.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup voľný

8. 12. 2019 / 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 6.12.2019 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

10. 12. 2019 / 17:00
Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorom
Miroslav Kleban Vás prevedie výstavou Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa
Miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
vstup voľný

18.12.2019 / 17:00
Komentovaná prehliadka s autorkou
Milota Havránková Vás prevedie svojou výstavou Torzo – Laboratórium večných návratov
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup voľný

Comments are closed.