December 2020 vo VSG

Gabriel Hošovský, Optimistická skupina pri krbe, 1988, Východoslovenská galéria

Prebiehajúce výstavy

trvanie výstavy: 26. 6. 2020 - 31. 1. 2021
Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG
výstava, kurátor: Miroslav Kleban, architekt výstavy: Matej Gavula, GUTENART.
Výstava predstavuje ťažiskový projekt na rok 2020. Sochárska zbierka galérie doposiaľ nebola prezentovaná vo väčšej galerijnej expozícii. Aj z toho dôvodu je kurátorská koncepcia zameraná výhradne na médium sochy, plastiky a inštalácie.
Vstupné: 4€ / 2€
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

trvanie výstavy: 18. 9. – 31. 12. 2020
Sú dané: park, fontána ...
výstava, autori: Matej Gavula, Maroš Juhás, Martin Piaček, Erik Sikora, Samuel Velebný, kurátor: Peter Tajkov
Cieľom výstavy je priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc. Reaguje na oživený záujem najmä generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochranu. Projekt pracuje s imaginatívnou apropriáciou konkrétnych diel z obdobia 60-80tych rokov minulého storočia a ich reinterpretáciu, či rekonštrukciu v nových súvislostiach.
Vstupné: 4€ / 2€
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

trvanie výstavy: 2. 10. 2020 – 28. 2. 2021
Kúzelný svet vonkajšieho zdania
trvanie výstavy: 1. október 2020 – 28. február 2021
kurátorka: Štefánia Ďuricová
Výstava Kúzelný svet vonkajšieho zdania prezentuje prítomnosť módy vo vybraných dielach umelcov tvoriacich predovšetkým v mestskom prostredí. Nesústreďuje sa len na módu dám, ale poukazuje aj na vkus pánov v období medzi rokmi 1890 a 1914. Hierarchicky prehodnocuje dôležitosť vkusu a diferenciáciu, na základe ktorej sa spoločenské vrstvy odievaním odlišovali.
Vstupné: 4€ / 2€
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Pripravovaná výstava

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo rádu premonštrátov v Jasove
trvanie výstavy: 17. 12. 2020 – 21. 3. 2021
kurátorka: Katarína Nádaská
Východoslovenská galéria pripravuje výstavu, ktorá predstavuje dlhodobý zámer galérie pri sprístupňovaní kultúrneho dedičstva Slovenska. Zároveň je rok 2021 jubilejným 900. výročím založenia Rádu premonštrátov, ktorý je podnetom k mnohým odborným podujatiam v medzinárodnom meradle. Výstavu galéria pripravuje v úzkej spolupráci s Opátstvom Jasov ako spoluorganizátor.
Vstupné: 4€ / 2€
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Sprievodný program

10. 12. 2020 / 17:00
Komentovaná prehliadka s kurátorom Petrom Tajkovom
sprievodný program k výstave Sú dané: park, fontána
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

15. 12. 2020 / 17:00
Komentovaná prehliadka s kurátorom Miroslavom Klebanom
sprievodný program k výstave Telo, forma a gesto - sochárstvo v zbierke VSG
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

Novinky vo VSG

Pop-up obchod
V priestore Zániku planéty na Hlavnej 27 vznikol pop-up obchod, ktorý budete môcť navštíviť do konca februára. Nenájdete v ňom iba naše publikácie. Počas jeho trojmesačného trvania sa bude neustále formovať a meniť, pribúdať v ňom budú udržateľné darčekové predmety, kúpou ktorých podporíte dobrú vec. Aktuálne sme nadviazali spoluprácu s občianskym združením Usmej sa na mňa a neziskovou organizáciou Dorka Bags.

Aplikácia VSG
Predstavujeme Vám prvú zložku projektu Enter, mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej sa môžete bližšie zoznámiť s vybranými dielami prostredníctvom audiokomentárov. Priamo vo výstavnej sieni si cez QR kód nahrávky ľakho spustíte, vypočuť si ich ale môžete kdekoľvek. V aplikácii tiež nájdete stručné informácie k programu a výstavám Východoslovenskej galérie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.vsg.vsg

https://apps.apple.com/sk/app/vsg/id1536268792

Comments are closed.