Dotkni sa. Odtlačené myšlienky Márie Bartuszovej

24. 2. 2016, 17:00
prednáška historičky umenia Gabriely Garlatyovej
sprievodný program k výstave Sochárky – výber osobností československého sochárstva
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Comments are closed.