Február 2020 vo VSG

István Csók, Milenci, 1906, Východoslovenská galéria

Výstavy
trvanie výstavy do 2. 2. 2020
Milota Havránková – TORZO/ Laboratórium večných návratov
kurátorka: Anna Vartecká
Výstava fotografky a multimediálnej výtvarníčky, ktorá patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej fotografie druhej polovice 20. storočia. Výstavný projekt autorka navrhla špeciálne pre podzemnú sieň Východoslovenskej galérie.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: 4/2 €

trvanie výstavy do 23 .2 .2020
Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa
kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný projekt so zameraním na maliarstvo a sochárstvo Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 – 1938 prezentuje umeleckú produkciu krátkej periódy dvadsiatich rokov, kedy bolo územie Podkarpatskej Rusi súčasťou nového štátneho útvaru Čechov a Slovákov. Výstave predchádza vedecko-výskumná a bádateľská práca, ktorá sa zameriava na dejiny medzivojnového obdobia v konfrontácii s košickou a európskou modernou.
Miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
Vstup: 4/2 €

trvanie výstavy do 1. 3. 2020
Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana
Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Vzhľadom na vysokú kvalitu tvorby prihlásených uchádzačov boli do finále Ceny Oskára Čepana po prvýkrát v histórii vybraní piati finalisti: Jan Durina (1988) Dávid Koronczi (1990) Milan Mazúr (1989) Erik Sikora (1986) Gabriela Zigová (1989).
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: 4/2 €

trvanie výstavy: do 22. 3. 2020
Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko – Idle Cruising
Kurátor: Erik Vilím
Miesto: Východoslovenská galéria
Sólo projekt umeleckej dvojice Alex Selmeci a Tomáša Kocku vo Východoslovenskej galérii predstaví aktuálnu polohu ich tvorby, v ktorej sa zaoberajú premenou spoločenských a kultúrnych kontextov našej prirodzenej aktivity – sedenia. Autori ako prostriedok konceptualizácie sedenia využijú fikčný enviroment, v ktorom bude prehovárať k divákovi samotná technológia.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: 4/2 €

otvorenie výstavy: 20. 2. 2020 /18:00
trvanie výstavy: do 31. 5. 2020
7140 + / Nové akvizície zo zbierky VSG 2015 - 2020
kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
Výstava predstavuje najnovšie akvizície od roku 2015, rôznorodý celok od umenia 19. storočia až po súčasnosť, s dôrazom na poslanie galérie, ako pamäťovej a zbierkotvornej inštitúcie, ktorá uchováva, prezentuje, nakupuje a odborne zhodnocuje kultúrne dedičstvo národa. Zbierkový fond Východoslovenskej galérie sa zameriava na tri ťažiskové okruhy – umenie 19. storočia, medzivojnové obdobie, najmä avantgardné presahy Košickej moderny a povojnové umenie. Akvizičná stratégia galérie sa sústreďuje na dopĺňanie autorských fondov najvýznamnejších umelcov v zbierke a rovnako tak aj na dopĺňanie jednotlivých tematických okruhov. Zakúpené diela boli finančne podporené Fondom na podporu umenia a Košickým samosprávnym krajom. V kolekcii nových prírastkov sú zastúpené aj diela, ktoré sa do zbierky dostali darom, alebo prevodom.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: 4/2 €

Sprievodný program
2. 2. 2020 / 17:00
Finisáž výstavy Milota Havránková – Torzo / Laboratórium večných návratov
komentovaná prehliadka s autorkou a kurátorkou výstavy Annou Varteckou
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

9. 2. 2020 / 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
Návšteva výstavy Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko – Idle Cruising a tvorivý workshop. Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 7.2.2020 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: 4€ dieťa / rodič má vstup voľný

11. 2. 2020 / 17:00
Maliarka a sochárka na Podkarpatskej Rusi Helena Mandičová (1902-1975) a Milada Špálová-Benešová (1884-1963)
Prednáška kurátora Miroslava Klebana, sprievodný program k výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 – 1938 – Československá stopa.
Miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
Vstup voľný

12. 2. 2020 / 17:00
Komentovaná prehliadka s Erikom Sikorom
Sprievodný program k výstave Ekológia túžby s laureátom Ceny Oskára Čepana 2019
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

18. 2. 2020 / 17:00
Podkarpatská rusínska maliarska škola
Umelecký fenomén 1. polovice 20. storočia
Premietanie dokumentárneho filmu, sprievodný program k výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa
réžia Igor Sivák, výroba ZIRS v koprodukcii s RTVS, 2019, 29 min
Miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
Vstup voľný

20. 2. – 22. 2. 2020
Predĺžený víkend v znamení COČ 2019
Sprievodný program k výstave Ekológia túžby zostavený z prednášok, workshopu, potulky a afterparty. Podrobný program bude zverejnený samostatne na webstránke v sekcii Podujatia.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

23. 2. 2020 / 14:00
Kreatívny labyrint – Rozlúčka s výstavou Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938
Tvorivý program venovaný pracovnému zošitu Stratená zem. Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 21.2.2020 (piatok do 14:00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Východoslovenská galéria, začiatok na Alžbetinej 22
Vstup: 4€ (zakúpenie si pracovného zošita)

25. 2. 2020 / 14:00
Pohodová komentovaná prehliadka
Prehliadka výstavy finalistov Cena Oskára Čepana 2019 – Ekológia túžby
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

26. 2. 2020 / 17:00
Slávnostné otvorenie knižnice VSG
Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja, Rastislava Trnku.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

Comments are closed.