František Foltýn (1891–1976) – Od košickej moderny k parížskej abstrakcii

otvorenie výstavy 26. 6. 2019 o 18:00
trvanie: 27. 6. 2019 - 20. 10. 2019
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
kurátor: Petr Ingerle, Ondřej Chrobák

František Foltýn patrí k tomu malému počtu českých umelcov, ktorých tvorba vznikala a bola oceňovaná v kontexte medzinárodnej výtvarnej scény. V roku 1924, vo veku tridsaťtri rokov, odišiel na desať rokov do Paríža, kam v tej dobe smerovali prední protagonisti umeleckej avantgardy, a usadil sa priamo v centre diania, v štvrti Montparnasse. Navštevoval súkromné výtvarné akadémie a nadviazal zásadné kontakty, ktoré ho postupne priviedli do zoskupení svetového významu, akými boli hnutia Cercle et Carré (Kruh a štvorec) a Abstraction-Création, ktoré vznikli z potreby vytvorenia medzinárodnej platformy abstraktného umenia. Okolo roku 1925 nastáva vo Foltýnovi zlom. Postupne sa jeho obrazy odpútavajú od náznakov predmetnosti a sústredia sa na preverovanie možností vzájomného vzťahu línií, geometrických a biomorfných tvarov a farieb. Foltýn svoje nové diela s úspechom vystavuje v parížskych galériách, a to na samostatných i kolektívnych výstavách, kde sa presadzuje medzi prvotriednymi autormi, akými boli napr. Piet Mondrian, Hans Arp, Henryk Stażewski, Kurt Schwitters či Fernand Léger. O svojom vtedajšom umeleckom úsilí autor poznamenal: „V svojej tvorbe som sa neustále zaoberal problémom procesu videnia, zákonitosťami a poznaním vývoja farby.“     

Tejto, pravdepodobne vrcholnej etape autorovej tvorby, však predchádzali začiatky umeleckej dráhy, ktoré Foltýn spojil s Bratislavou a neskôr tiež s východným Slovenskom. Práve tu jeho tvorba prekonala búrlivý vývoj a neunikla pozornosti miestneho publika. Foltýnova sverepá osobnosť i komplikovaná a premenlivá povaha jeho diela ho predurčili k tomu, že patril medzi umelcov, ktorí museli často zápasiť s nepochopením. Podobne tomu bolo aj so všeobecným uznaním jeho umeleckého prínosu pre české moderné umenie.

V poslednej dobe veľkú rolu zohrala i rozsiahla retrospektívna výstava František Foltýn, 1891 – 1976: Košice – Paríž – Brno. Jej premiéra sa odohrala v Moravskej galérii v Brne na prelome rokov 2007 – 2008 a v rámci jej prípravy sa okrem iného podarilo spracovať Foltýnovu písomnú pozostalosť a vytvoriť prvý ucelený súpis autorovej tvorby. Súčasná retrospektívna prehliadka Foltýnovej tvorby do značnej miery čerpá z poznatkov brnianskeho projektu a zároveň sa ho snaží obohatiť, a to napríklad o niektoré predtým neznáme či nedostupné Foltýnove diela. Predošlá výstava sa taktiež priekopnícky venovala fenoménu Košickej moderny v súvislosti s Foltýnovým pobytom v Košiciach. Vedomosti o tejto pozoruhodnej kapitole dejín stredoeurópskeho umenia sa behom uplynulého desaťročia značne prehĺbili. Aj vďaka tomu je dnes možné Foltýnovo dielo vnímať v trochu pozmenenom kontexte.

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Comments are closed.