František Veselý – Krajina nového typu

Maliar František Veselý, rodák zo Stropkova, sa vo svojich nadčasových dielach dotýkal v našej dobe tak aktuálnej témy ako je ekológia. V jeho obrazoch sa stretávajú dva svety, prírodný a technologický, vytvorený človekom, ktorý narušuje a pretvára svet. My sme sa inšpirovali jeho dielom Vtáci odlietajú (1979) a vytvorili sme pre teba dva obrázky, ktoré môžeš nie len vymaľovať, ale aj dokresliť.

Comments are closed.