František Veselý – Pretvoríme krajinu na svoj obraz

Vernisáž: 16. 2. 2022
Trvanie výstavy: 17. 2. 2022 - 25. 3. 2022
Kurátor: Miroslav Kleban
Slovenský inštitút v Budapešti, Szlovák Intézet, Budapest, Rákóczi út 15, H - 1088, Budapešť VIII

Akademický maliar František Veselý (*16. 08. 1938 Stropkov +24. 09. 2001 Stropkov) bol bytostne spätý s rodným mestom, s jeho obyvateľmi, životným prostredím, jeho bohatou minulosťou, prežívanou prítomnosťou a nepredvídavou budúcnosťou. S výnimkou niekoľkých zahraničných ciest a štúdií v rokoch 1956 - 1958 na Vyššej pedagogickej škole v Prešove, kde študoval aprobáciu výtvarná výchova – ruština, prežil takmer celý život vo svojom rodnom meste. Po ukončení prešovských štúdií pracoval ako propagačný výtvarník na kultúrnom stredisku vo Svidníku. V rokoch 1965 - 1970 opäť na krátky čas opúšťa rodné mesto a odchádza študovať na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave do ateliéru všeobecného maliarstva prof. Ladislava Čemického, na všeobecnej škole maliarskej a na oddelení krajinárskej a figurálnej maľby u prof. Jána Želibského. V rokoch 1970 - 1971 absolvoval jednoročné postgraduálne štúdium úžitkovej dekoratívnej maľby v architektúre u prof. Oresta Dubaya. V roku 2004 bola Františkovi Veselému udelená in memoriam Cena mesta Stropkov za aktívnu účasť na kultúrnom živote v regióne. Svoju tvorbu prezentoval na viac ako 60 výstavách doma i v zahraničí, aktívne sa zúčastňoval maliarskych plenérov v susedných krajinách a absolvoval niekoľko zahraničných ciest (Grécko, štáty bývalej Juhoslávie, Turecko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Benelux, Kuba, Kaukaz, Severná Kórea). Dnes je po ňom v Stropkove pomenovaná Základná umelecká škola, ktorá už niekoľko rokov realizuje maliarske plenéry, ktoré taktiež nesú jeho meno. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkových fondoch slovenských štátnych galérií (Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Kysucká galéria, Tatranská galéria, Stredoslovenská galéria, Šarišská galéria, Východoslovenská galéria, Galéria Dezidera Millyho – Múzeum ukrajinskej kultúry).

Výtvarná cesta Františka Veselého (1938 – 2001) začína v polovici 50. rokov, kedy intenzívne zachytáva zákutia meniaceho sa rodného mesta Stropkov. Dokumentácia mesta a jeho okolia mu je zároveň záľubou i prípravou na vysokoškolské štúdiá. Práve meniace sa mesto neskôr zarezonuje v autorovi ako osobná výpoveď voči meniacej sa krajine i spoločnosti. František Veselý predstavuje individuálny prístup vo vzťahu k „veľkým“ témam obdobia socialistického realizmu. Nevyzdvihuje oslavu práce človeka, ale v čase kedy sa o klimatických zmenách nehovorilo, Veselý markantne poukazuje na ekologické problémy. Rané práce ešte neškoleného výtvarníka sú cenným dokladom necitlivej a angažovanej premeny prirodzeného a kultivovaného súžitia človeka s jeho vonkajším prostredím. V povojnových dejinách umenia má František Veselý solitérne 
a vymedzujúce postavenie voči témam budovateľských motívov či osláv industrializácie a technických úspechov, ktoré najčastejšie rezonujú na oficiálnej scéne. Jeho priam futurologicko-ekologický program ignoruje zaslepenie technokratického myslenia a vytvárania ceremoniálneho kultu zástavby a expanzie v krajine a odvoláva sa na metafyzické ticho, bez okázalej teatrálnosti. Od 80. rokov autor ďalej rozvíja svoj výtvarný program uplatňovaním geometrických foriem, transparentných plánov v kombinácii s experimentálnymi polohami. Aktuálna výstava na Slovenskom Inštitúte prezentuje výber najreprezentatívnejších diel zo zbierky Východoslovenskej galérie, ktoré jasne demonštrujú Veselého výtvarný program. V roku 2019 bola vydaná výpravná monografia Františka Veselého – Predvídania o krajine, ktorá je prvým komplexným monografickým spracovaním autorovej tvorby a života. Monografia získala v roku 2020 ocenenie Biela kocka udeľované Radou galérií Slovenska za najlepší edičný projekt.  

Comments are closed.