Imrich Vanek – Súkromné a verejné

Vernisáž výstavy spojená s kurátorským výkladom: 29. 6 2021 o 18:00
Trvanie výstavy: 30. 6. 2021 – 12. 9. 2021
Kurátori: Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta
Výstavný priestor C, Hlavná 27, Košice

Výstava Imrich Vanek: Súkromné a verejné, predstavuje možné uvažovania a interpretácie umeleckého života i rozsiahleho diela, ukotveného v súkromnom, ale aj verejnom priestore, či v neustále meniacej sa spoločenskej klíme. Z nespracovanej pozostalosti autora Imricha Vaneka, kurátori Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta, intuitívne vyberajú keramické obrazy, autorský porcelán, poznámky k produkcii práce, súkromné aj dokumentačné fotografie, skice a sadrové modely reliéfov, známe z fasád obchodných domov. Prostredníctvom výberu diel, zasadeného do architektúry, modelujúcej interiér bytu, sa snažia viesť návštevníka k uvažovaniu nad hodnotou celoživotnej tvorby, keď sa v závere života stane z výtvarníka dôchodca.

Imrich Vanek (1931 – 2015) bol slovenský vizuálny umelec, sochár pracujúci najmä v médiu keramiky. Modelovanie z hliny sa stalo pre 20ročného Vaneka formou arteterapie, po vážnom úraze (železničná havária), ktorá nečakane prerástla do hlbšieho záujmu a vyústila do prihlášky na vysokú umeleckú školu. V Ateliéri keramiky a porcelánu prof. Otta Eckerta na pražskej Vysokej škole umeleckopriemyselnej bola jeho spolužiačkou aj Mária Bartuszová. Po pražskom štúdiu mladý autor nastupuje do Rakovníckych keramických závodov, kde sa dodnes nachádza fabrika na výrobu obkladov a dlažieb. Tu od druhej polovice 60tych rokov realizuje početné veľkoformátové, keramické steny, reliéfy a obrazy, ktoré vytváral v spolupráci s architektami vďaka tzv. Hlave V. Tá hovorila o povinnosti vyhradiť časť rozpočtu určenej na verejné stavby a použiť pre vznik nových umeleckých diel do architektúry. Po roku 1989 veľkoformátovú tvorbu vystriedala komorná, nemenej intenzívna práca vo vlastnom ateliéri na bratislavskej Kolibe.

Organizuje Banská St a nica Contemporary s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

Comments are closed.