Január 2020 vo VSG

Elemír Halász-Hradil, Zima na dedine, 1909, Východoslovenská galéria

Výstavy
trvanie výstavy do 23.2.2020
Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa
kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný projekt so zameraním na maliarstvo a sochárstvo Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 – 1938 prezentuje umeleckú produkciu krátkej periódy dvadsiatich rokov, kedy bolo územie Podkarpatskej Rusi súčasťou nového štátneho útvaru Čechov a Slovákov. Výstave predchádza vedecko-výskumná a bádateľská práca, ktorá sa zameriava na dejiny medzivojnového obdobia v konfrontácii s košickou a európskou modernou.
Miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
vstup: 4/2 €

trvanie výstavy do 2.2.2020
Milota Havránková – TORZO/ Laboratórium večných návratov
kurátorka: Anna Vartecká
Výstava fotografky a multimediálnej výtvarníčky, ktorá patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej fotografie druhej polovice 20. storočia. Výstavný projekt autorka navrhla špeciálne pre podzemnú sieň Východoslovenskej galérie.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 4/2 €

trvanie výstavy do 1. 3. 2020
Ekológia túžby – výstava finalistov Ceny Oskára Čepana
Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Vzhľadom na vysokú kvalitu tvorby prihlásených uchádzačov boli do finále Ceny Oskára Čepana po prvýkrát v histórii vybraní piati finalisti: Jan Durina (1988) Dávid Koronczi (1990) Milan Mazúr (1989) Erik Sikora (1986) Gabriela Zigová (1989). Vyhlásenie víťaza Ceny Oskára Čepana 2019 a slávnostný ceremoniál sa uskutočnia 29. novembra 2019 vo Východoslovenskej galérii a v Kine ÚSMEV v Košiciach.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 4/2 €

otvorenie výstavy: 30.1.2020
trvanie výstavy: 31.1.2020 – 22.3.2020
Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko – Idle Cruising
Kurátor: Erik Vilím
Sólo projekt umeleckej dvojice Alex Selmeci a Tomáša Kocku vo Východoslovenskej galérii predstaví aktuálnu polohu ich tvorby, v ktorej sa zaoberajú premenou spoločenských a kultúrnych kontextov našej prirodzenej aktivity – sedenia. Autori ako prostriedok konceptualizácie sedenia využijú fikčný enviroment, v ktorom bude prehovárať k divákovi samotná technológia.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 4/2 €

Sprievodný program

12. 1. 2020 / 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 10.1.2020 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 4€ dieťa / rodič má vstup voľný

14. 1. 2020 / 14:00
Pohodová komentovaná prehliadka
Program Východoslovenskej galérie pre seniorov – komentovaná prehliadka s krátkym workshopom venovaná výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa.
Miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
vstup voľný

21. 1. 2020 / 17:00
Československá faleristika (Rády a vyznamenania) 1918 – 1938
prednáška – Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD. (Východoslovenské múzeum)
Miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
Vstup voľný

26. 1. 2020 / 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 24.1.2020 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Východoslovenská galéria, začiatok na Alžbetinej 22
vstup: 4€ dieťa / rodič má vstup voľný

Comments are closed.