Jún 2021 vo VSG

Aktuálne výstavy 

Boris Sirka / Odliatok myšlienky 

15.5.2021 – 4.6.2021  v dočasnom pop-up priestor na Alžbetinej 22 

Odliatok Myšlienky je pokračovaním tejto série, kde ďalšie sochárske technológie a postupy umožnili priestorovo myslieť a využiť formálnu skratku v témach, ktorými sa autor zaoberá vo svojej maliarskej tvorbe. Autor tu však porušil jedno zo svojich pravidiel a tým je variovanie, repetitívnosť a klonovanie námetu. Z počiatočného odlievania formy a skúšania materiálov sa dopracoval k vytvoreniu takmer identických kópií, z ktorých každý kus predstavuje originál aj napriek zdanlivému pocitu sériovej výroby. Programovo tak autor neustále re-definuje formálnu a obsahovú stránku vlastnej tvorby. 

Výstava je doplnená o interaktívny vstup. Pomocou troch filtrov na instagrame si môžete zobraziť Borisove diela vo virtuálnej podobe na rôznych miestach - v exteriéri alebo potom aj doma. Autor tak reaguje na situáciu zavretých výstav a dáva tak svojím dielam status absolútnej dostupnosti kdekoľvek a kedykoľvek si každý užívateľ filtrov zmyslí. Vytvorenie diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Monsters and Flowers / vernisáž 

vernisáž: 8.6.2021 o18.00 hod. 
9.6.2021 – 1.7.2021 v dočasnom pop-up priestor na Alžbetinej 22 
kurátor: Nikolas Bernáth

Projekt ALTERUM je založený na dlhodobom recipročnom dialógu štyroch priestorov riadených umelcami a umelkyňami z projektov U10 z Belehradu, MŰTŐ z Budapešti, VUNU z Košíc a 35M2 z Prahy. Medzinárodný vyšehradský fond podporil našu iniciatívu a vytvoril možnosť vytvorenia regionálnych sieťových spojení medzi mladými maďarskými, slovenskými, českými a srbskými umelcami, umelkyňami, kurátormi a kurátorkami a dal príležitosť budovať komunitu zúčastnených inštitúcií. Vystavujúci umelci: Tamara Spalajkovic /srb, Tomas Bryscejn /cz, Nikolett Balázs /hun, Lukáš Černák /sk 

Klimkovičovci - Príbehy troch generácií / vernisáž s uvedením katalógu

vernisáž: 24.6.2021 o 18:00 na Hlavnej 27
25.6 – 30.1.2022 na Hlavnej 27
kurátori: Štefánia Ďuricová, Miroslav Kleban

Expozícia venovaná umeleckému dielu rodiny Klimkovičovcov prehodnocuje doposiaľ získané poznatky z archívnych prameňov a umenovednej spisby. Kolektívne spracovanie života a diela jednotlivých členov rodiny vychádza z výskumu umenia kolekcie 19. storočia, kedy táto rodina pôsobila a je tak vzdaním našej úcty snahám tejto viacgeneračnej rodiny, ktorá sa zaslúžila o pozdvihnutie umeleckej tradície v regióne Košíc. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.   

Imrich Vanek - Súkromné a verejné / vernisáž  

vernisáž: 29.6.2021 o 18:00 na Hlavnej 27 
30. 6.2021 – 12.9.2021 na Hlavnej 27 
hostia: Hynek Alt a Illah Van Oijen  
kurátori: Zuzana Bodnárová a Svätopluk Mikyta 

Vstupujeme z ulice do galérie, do architektúry výstavy, ktorej zámerom nie je poskytnúť zhrňujúcu dôslednú správu o tvorbe Imricha Vaneka (1931 – 2015) ale skôr naznačiť možné uvažovania a interpretácie umeleckého života a rozsiahleho diela ukotveného v súkromnom a verejnom priestore i meniacej sa spoločenskej klíme. Z nespracovanej pozostalosti autora (intuitívne) vyberáme keramické obrazy, autorský porcelán, poznámky k produkcii práce, súkromné aj dokumentačné fotografie, skice a sadrové modely reliéfov známe z fasád obchodných domov. Premýšľame akú hodnotu má celoživotná tvorba keď sa v závere stane z výtvarníka dôchodca... Organizuje Banská Stanica Contemporary s finančnou podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. 

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove 

17. 12. 2020 – 25. 8. 2021 na Hlavnej 27
kurátorka: Katarína Nádaská 

Výstava Umením a slovom predstavuje kultúrne a historicky významnú zbierku Jasovského opátstva s napojením na dejiny zbierkového fondu galérie. Výstava je vyvrcholením úzkej spolupráce Východoslovenskej galérie a Opátstva premonštrátov v Jasove, ktorá sa začala v roku 2018 pri príprave výstavného projektu Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG. Vystavené predmety ako doklady premonštrátskeho genius loci sa po viac ako polstoročí prvýkrát opäť stretávajú v pôvodnom kontexte ich premonštrátskej proveniencie. 

Kúzelný svet vonkajšieho zdania 

2. 10. 2020 – 29. 8. 2021 na Alžbetinej 22
kurátorka: Štefánia Ďuricová 

Na Alžbetinej 22 môžete stále vidieť výstavu Kúzelný svet vonkajšieho zdania prezentujúcu prítomnosť módy vo vybraných dielach umelcov tvoriacich na našom území bývalej monarchie, pôsobiacich predovšetkým v mestskom prostredí. Módne trendy doby sú reprezentované vo vybraných dielach predovšetkým zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, doplnené o výpožičky z rôznych inštitúcií. 

Zdeněk Smieško a Gabriel Bodnár: Košickí výtvarníci a ich ateliéry (1972-2018) 

trvanie výstavy: 13.5.2021 – 17.6.2021 na Hlavnej 27
kurátor výstavy: Vladimír Beskid 

Výstava má ambíciu priniesť po prvýkrát ucelenejší časozberný pohľad do „zákulisí umeleckej tvorby, do prirodzeného prostredia výtvarných umelcov a umelkýň lokálnej scény. V rámci kritického galerijného prieskumu hlavnými hrdinami výstavy tak nebudú umelecké diela, ale ich samotní tvorcovia, ich podobizne, ale aj portréty ich bohatého introvertného sveta. Autori fotografií touto výstavou vyjadrujú poctu početnej skupine výtvarníkov a výtvarníčiek, ktorí pôsobili na košickej scéne a spoluvytvárali tak kultúru tohto mesta a východoslovenského regiónu. 

Sprievodný program 

Slávnostne predstavenie projektu ENTER a uvedenie katalógu Umením a Slovom  

2.6.2021 o 16:00 na Hlavnej 27 

Pozývame Vás na oficiálne predstavenie katalógu Umením a slovom spolu s vynoveným vstupným priestorom Východoslovenskej galérie s názvom ENTER, na ktorom sa podieľalo architektonické štúdio ZEROZERO.  Katalóg a projekt Enter uvedú riaditeľka VSG Dorota Kenderová a jasovský opát Ambróz Martin Štrbák O.Praem.   Katalóg je výsledkom zdarnej spolupráce galérie a opátstva. Mapuje hlavné okruhy kultúrneho dedičstva rádu prezentované aktuálnou výstavou a každej z nich venuje štúdiu. Je výsledkom výskumu deviatich odborníkov z rôznych oblastí historických vied. Prináša pre súčasnú historiografiu najnovší výklad k problematike dejín konventu, jeho architektúry, historickej knižnice, archívnych dokumentov a umelecko-historickej zbierky. Vychádza v slovensko-anglickej mutácii. 

Diskusia s autormi katalógu Umením a slovom

3.6.2021 o 17:00 na Hlavnej 27 

Stretnite sa s tvorcami katalógu k výstave Umením a slovom . Môžete im položiť otázky spolu s kurátorkou výstavy Katarínou Nádaskou a dozvedieť sa tak viac o tejto výstave a rozsiahlej publikácii, ktorú pripravila Východoslovenská galéria v spolupráci s Rádom premonštrátov v Jasove.   

Karol Samuelčík - hudba romantizmu / koncert

15.6.2021 o 17:00 na Hlavnej 27 

Koncert virtuóznej hudby romantizmu interpretovanej na dobovom nástroji predstavuje najvýznamnejšie a pre publikum veľmi atraktívne kompozície bratislavského rodáka J. K. Mertza a skladateľov ako N. Paganini, N. Coste a G. Regondi. Skladby budú interpretované na romantickej gitare, model Stauffer, vyrobenej slovenským výrobcom Martinom Okenicom. Naštudovanie a uvedenie projektu podporil Fond na podporu umenia 

Baroková architektúra a unikátna knižnica v Jasove / prednáška 

1.7.2021 o 17:00 na Hlavnej 27 

prednášajú: Zuzana Labudová (Krajský pamiatkový úrad Košice)  a Veronika Timuľáková (Knižnica Rádu premonštrátov v Jasove)

Comments are closed.