Ahoj, 

Tento víkend sme mali rozlúčku s Klimkovičovcami. Bola to rodina nadaných umelcov, ktorej umelecké aktivity na území Košíc siahajú do 18. storočia. Na výstave ste mali možnosť vidieť diela od Ignáca Klimkoviča (1800 – 1853), tzv. prvého košického Klimkoviča a v umeleckej tradícii pokračujúcich štyroch synov. Najstarší František Klimkovič (1826 – 1890) a Vojtech Klimkovič (1833 – 1885), umelecky najaktívnejší členovia rodiny, ktorí absolvovali aj akademické vzdelanie. Ďalší dvaja súrodenci, Vojtechove dvojča Gabriel Klimkovič (1833 – 1891) sa venoval výtvarnej tvorbe popri vojenskej kariére a  druhý najstarší syn Florián Klimkovič ml. (1831 – 1907) sa venoval prevažne umeleckému rezbárstvu, pozlacovaniu a reštaurovaniu.   

V tejto časti Doma s VSG sa pozrieme na to ako umelci zobrazujú krajinu a vnímajú okolité prostredie. Krajinomaľba je druh maliarstva, v ktorom je na obraze zachytená najmä krajina, príroda, jej konkrétny výsek či zoskupenie.  Zobrazovanie krajiny sa v dejinách  umenia objavuje už v starovekých kultúrach, no toto zobrazenie je iba podružným miestom významovo dôležitejšej epickej scény. V 10. A 11. Storočí nachádzame zaujímavé krajinomaľby z Orientu. Počnúc 16. storočím a neskôr sa znázorňovanie krajiny stáva samostatný výtvarný žáner. Začiatkom 19. Storočia predstavuje osamostatnenie sa krajinárskeho žánru, dovtedy uplatňovaného len ako pozadie či kulisa pre figurálne scény. Žánrovo najbližšie mali ku krajinomaľbe topografické pohľady na mestá (veduty), spracovaná zväčša grafickou úžitkovou formou. 

František Klimkovič: Vysoké Tatry, 1887, olej, Východoslovenská galéria
Vojtech Klimkovič: Pohľad na Košice, 1858, farebná litografia, papier, Východoslovenská galéria

V období biedermeiera, ktorý po skorších vplyvoch neskorého baroka, klasicizmu a romantizmu prijíma aj Ignác Klimkovič, sa vďaka banskému podnikaniu a technologickým prieskumom prejavuje záujem o objavovanie zeme pod povrchom. 

Vyhľadávanie nových lokalít a spoznávanie nových prírodných krás sa stalo verejnou aktivitou, ktorá vyvrcholila v účelovom turizme. Na základe speleologického vyhodnotenia interiéru jaskyne je špecifikovaná na jaskyňu nachádzajúcu sa na slovensko- maďarskom pohraničí Domica- Aggtelek. Kompozíciu obrazu vytvára podzemný priestor jaskyne, vyformovaný z mohutných skalných útvarov. Výjav je doplnený o drobné postavy výletníkov v meštianskych a ľudových odevoch, ktorí vytvárajú menšie žánrové scénky. Zaujímavým momentom je muž sediaci na stalagmite, ktorý do skicára zachytáva dianie v jaskyni. Takéto vyobrazovanie autora v kompozícii je typické pre obdobie biedermeiera. 

Vojtech Klimkovič: Jazdec na koni, 1878, olej, lepenka, Východoslovenská galéria
Ignác Klimkovič: V kvapľovej jaskyni, 1843, olej, plátno, Východoslovenská galéria
Vojtech Klimkovič: Vinobranie, 1860 – 1870, akvarel, kartón, Východoslovenské múzeum 
František Klimkovič: Husári na obchôdzke, 1850, olej, plátno, Východoslovenská galéria 

Zobrazovanie krajiny má svoje pravidlá a to ťa určite neprekvapuje. Pripravili sme ti jednoduchú pomôcku pre ľahšie pochopenie týchto princípov. Krajina sa väčšinou zobrazuje v takzvaných plánoch. Prvý plán je najbližšie k pozorovateľovi a sú na ňom vyobrazené najväčšie detaily. Je to častokrát najtmavšia časť obrazu. Do tejto časti sa zvyknú umiestňovať aj drobné postavy, ktoré nazývame stafáž. Druhý plán zachytáva pohľad do krajiny, ktorý je vzdušnejší. Tretí plán je pohľad, ktorý je od pozorovateľa úplne najďalej a na obraze je to najsvetlejšia časť. 

Obrázok 7: Vzor

Úloha „Krajinokresba“ 

Tip: Obzeraj sa okolo seba! Pozoruj krajinu, prostredie a časti mesta, v ktorom denno- denne tráviš čas. Fotografuj, skicuj a zapisuj si všetko, čo sa ti páči. Pozri sa na všetko čo ťa obklopuje, vnímaj architektúru, zeleň, realizácie vo verejnom priestor (fontány, sochy, mozaiky..) Všimni si ako je priestor usporiadaný, ako v ňom hrajú farby a rôznorodé materiály. 

Pomôcky: Fotografia alebo skica krajiny v tvojom okolí, pauzovací papier, lepiaca páska, ceruza, farbičky a rôzny dekoratívny materiál... 

1. Pozorne si poprezeraj zápisky, fotografie a skice, ktoré si nazbieral/la, vyber si jednu ktorá ti je najbližšia a polož na ňu pauzovací papier. Ten si môžeš opatrne zafixovať lepiacou páskou. 
2. Na pauzovací papier si naznač prvý, druhý a tretí plán krajiny, ak nevieš ako na to, pomôže ti s tým obrázok č. 7. Zatiaľ kresli v líniách ceruzou, k farbám sa dostaneme neskôr. 
3. Takto pripravenú kresbu môžeš začať prispôsobovať  svojim vlastným predstavám. Hraj sa s intenzitou línie a farebnosťou. Kombinuj materiály, lep a kľudne dokresľuj. Môžeš rozstrihať aj pôvodnú fotografiu (skicu) a doplniť ju do kompozície. 
4. Nezabudni sa pochváliť svojou “krajinokresbou” a jej fotografiu nám zašli mailom na filipiakova@vsg.sk  

Zaujala ťa táto téma? Zisťuj viac cez našu appku, ktorú si jednoducho stiahneš do mobilu a nájdeš tam aj hlasový komentár k jednotlivým výtvarným dielam. V Google Play a v App Store ju nájdeš pod "VSG" a "Východoslovenská galéria". 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.vsg.vsg  
App Store: https://apps.apple.com/sk/app/vsg/id1536268792  

Web: https://vsg.sk/klimkovicovci-pribehy-troch-generacii-2/ 

Zdroje

Kleban, M. : Príbeh I. Periféria alebo centrum? Kultúra a umenie regiónu Košíc os druhej polovice 19. Storočia in Klimkovičovci Príbehy troch generácií, 2021 

Kvasnička, M. : Obraz krajiny in Výtvarný život 7/29, 1984, s 16-18 

Pripravili

Petra Filipiaková a Alexandra Papcunová 

Comments are closed.