Kto prišiel k jazeru?

Po návrate do Košíc v roku 1908, Anton Jasusch, definitívne opustil akademickú pôdu. Stál pred novou výzvou, pretaviť všetky naučené techniky do vlastnej tvorby. Na jeho maľbách sa presadila jednoduchá kompozícia, spontánne videnie, motívy každodenného života a väčšie farebné plochy pozostávajúce z hrubých ťahov štetca.

Anton Jasusch pár rokov po škole zažíva hrôzy prvej svetovej vojny na talianskom a ruskom fronte a neskôr v zajatí. Tieto zážitky zmenili jeho vnútorné presvedčenie, ktoré sa odrazilo aj v jeho tvorbe. Vytvoril aj rozsiahly súbor tematických obrazov týkajúcich sa existenčných otázok človeka, zmyslu života a miesta človeka na zemi i v kozme, povahy a etického poslania človeka.

V sérií úloh spoznávame diela autora Antona Jasuscha sme pre teba pripravili aj detektívnu hru. Do pôvodne „nezaľudneného“ obrazu Krajiny s jazerom (ten namaľoval autor ešte pred vojnou), pribudli ľudské postavy. Zistíš, ktoré diela sa objavili v koláži? Do výberu diel sme ich zamiešali viac, aby to nebolo také jednoduché.

Anton Jasusuch: Krajina s jazerom (1912-1914)

Anton Jasusuch: Na dedine (1910-1912)

Anton Jasusuch: Návšteva u cigánky (1910-1912)

Anton Jasusuch: Na poli (1956-1958)

Anton Jasusuch: Obed (1920-1924)

Anton Jasusuch: Robotníci (1910-1914)

Anton Jasusuch: Pracovný motív (1958-1960)

Anton Jasusuch: Robotníci (1949)

Anton Jasusuch: Hlavička (1956-1961)

Zapíš si názov diel a rok kedy ich autor maľoval, opíš o akú postavu ide (akej je farby, čo má na sebe, akú činnosť vykonáva). Svoje zistenia nám pošli na valyiova@vsg,sk

Comments are closed.