Machciník, Sikora, Sirka / Doktori

otvorenie: 17. 6. 2020 o 18:00
trvanie: 18. 6. – 30. 8. 2020
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Výstava trojice samostatne pôsobiacich, etablovaných umelcov mladšej generácie, Michala Machciníka, Erika Sikoru a Borisa Sirku, zachytáva aktuálnu podobu ich autorskej tvorby. Zároveň je prehliadkou dizertačných prác, završujúcich doktorandské štúdium vôbec prvých doktorandov/absolventov doktorandského štúdia Fakulty umení TU, Katedry Výtvarných umení a intermédií.

Projekt Michala Machciníka je výstupom umeleckého výskumu orientovaného na priestor v ponímaní jeho filozoficko-estetických kategórií. Poznávacím znakom Machciníkovej tvorby je dôkladná materiálová a teoretická príprava tak v teréne, resp. v krajine, ktorá sa stáva predmetom výskumu, ako aj v ateliérovom priestore. Počas štúdia absolvoval stáž na pražskej Akadémii výtvarných umení v sochárskom ateliéri Jindřicha Zeithammla (2012), v roku 2015 bol semifinalistom ocenenia Start point prize – ocenenie pre diplomantov európskych umeleckých škôl. Autorsky bol Machciník zastúpený na úspešnom kurátorskom projekte „Do divočiny“, ktorý bol realizovaný v Slovenskej národnej galérii na prelome rokov 2019 / 2020.

Erik Sikora testuje autenticitu svojho vlastného produktu - umelca, ktorý chce byť poetický ako neúspešný startupista, chce byť motivačný ako guru na TEDX prednáške, chce byť úprimný ako youtuber, chce sa šíriť rýchlosťou refrénu popovej pesničky, chce používať autentický prejav košickej čávovitosti. Ako vzorný doktorand Technickej univerzity sa pokúša vyvinúť špeciálny sprej, ktorý by dokázal poskytnúť predmetom internetový náter, a tým konečne prepojiť a zmieriť online a offline svet vo všetkých kreatívnych odvetviach. Erik Sikora sa stal laureátom Ceny Oskára Čepana 2019.

Boris Sirka je známy najmä svojou maliarskou tvorbou, no jeho ideový zámer spočíva v neustálom objavovaní nových foriem. Jeho projekt s názvom Znovuobjavenie a re-definícia obrazu vyústila do objektov, ktoré zhmotňujú do priestoru výjavy z jeho poslednej maliarskej série odprezentovanej na samostatnej výstave Od Pôžitku k úzkosti a späť vo výstavných priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach. Vzniknuté diela však nie sú iba ilustráciou jeho obrazov, našiel pritom celkom nové tvaroslovie a re-definoval tak svoju tvorbu zásadným krokom od plošného média k priestorovému.

Comments are closed.