Máj 2019 vo VSG

Rudolf Moško, Májové ráno, 1983

Výstavy

do 26. 5. 2019
Na prelome – Umenie rokov 1890-1918
Predkladaný výstavný projekt pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov sa vytvorená kolekcia umeleckých diel pokúsi podať vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností.
Kurátori: Ján Kovačič, Miroslav Kleban
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 2/3 €

do 1. 9. 2019
Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom
Výstava prezentuje projekt reštaurovania diel VSG z rokov 2017-2018. Reštaurovanie diel, poškodených požiarom z roku 1985, prinieslo nové poznatky a umožnilo po viac ako troch desaťročiach ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Výstava atraktívne odhaľuje reštaurátorské postupy a vykonané prieskumy.
Kurátori: Katarína Nádaská, Miroslov Kleban
Miesto: Alžbetina 22
Vstup: Vstup: 2/3€

otvorenie výstavy 16. 5. 2019 / 18:00
trvanie: 17. 5. – 15. 9. 2019
Mark Ther – Jesus Maria, hoří
Výstava Marka Thera „Už hoří, Jesus Maria“ bude rekonštrukciou a konfrontáciou s vytesňovanou predvojnovou estetickou skúsenosťou a žitou kultúrou bývania Heimatstilu či Heimatschutzarchitectur. Autor pokračuje v otváraní historických a sexuálnych tabu, v materializovaní skúsenosti a historickej pamäte sudetských Nemcov, ktorá sa najviac odrážala v oblasti návrhu rodinného domu, v záhradnej architektúre, či pri ochrane pamiatok. Výstava plánuje byť výpravným príspevkom k romantickej moderne, k jednej jej lokálnej verzii so všetkými politicko-historickými dôsledkami a miniatúrnymi detailami.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: Vstup: 2/3€

Sprievodný program

6. 5. 2019 / 18:00
Domácnosť bez odpadu
prednáška Petry Slezákovej (Zero waste Slovakia)
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 3€

7. 5. 2019 / 17:00
Presahy ľudového textilu do mestského prostredia na prelome 19. a 20. storočia
Odborná prednáška
Mgr. art Henrieta Kurčíková (VŠVU)
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

10. 5. 2019 / 17:00
Komentovaná prehliadka výstavy Na prelome – Umenie rokov 1890-1918 v anglickom jazyku
PhDr. Miroslav Kleban
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

12. 5. 2019 / 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
Spoločne zistíme, že „staré umenie nie je tak nudné, ako sa nám na prvý pohľad môže zdať. Že sú v ňom zašifrované rôzne odkazy a skryté príbehy. Na workshope sa ich pokúsime odhaliť. Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 10.05.2019 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Hlavná 27
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

14. 5. 2019 / 17.00
Zázraky reštaurovania
ukážka zreštaurovaných diel O 280, O 2329, O 1045 a ich dokumentácie
Mgr. art. Ludmila Zozuľáková (reštaurátorka vystavených diel)
Miesto: Alžbetina 22
Vstup voľný

21. 5. 2019 / 14.00
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
Miesto: Alžbetina 22
Vstup voľný

22. 5. 2019 / 16:00
Slovensko-anglická komentovaná prehliadka výstavy Zachránené
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. a PhDr. Miroslav Kleban
Miesto: Alžbetina 22
Vstup voľný

26. 5. 2019 / 17:00
Rozlúčková komentovaná prehliadka s kurátormi výstavy Na prelome – Umenie rokov 1890-1918
PhDr. Miroslav Kleban a Mgr. Ján Kovačič
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Comments are closed.