Máj 2021 vo VSG

Aktuálne výstavy

Umením a slovom, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

trvanie: 17. 12. 2020 – 25. 8. 2021
kurátorka: Katarína Nádaská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstava Umením a slovompredstavuje kultúrne a historicky významnú zbierku Jasovského opátstva s napojením na dejiny zbierkového fondu galérie. Výstava je vyvrcholením úzkej spolupráce Východoslovenskej galérie a Opátstva premonštrátov v Jasove, ktorá sa začala v roku 2018 pri príprave výstavného projektu Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG. Výstavené predmety ako doklady premonštrátskeho genius loci sa po viac ako polstoročí prvýkrát opäť stretávajú v pôvodnom kontexte ich premonštrátskej proveniencie.

Kúzelný svet vonkajšieho zdania

trvanie výstavy: 2. 10. 2020 – 29. 8. 2021
kurátorka: Štefánia Ďuricová
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Na Alžbetinej 22 môžete stále vidieť výstavu Kúzelný svet vonkajšieho zdania prezentujúcu prítomnosť módy vo vybraných dielach umelcov tvoriacich na našom území bývalej monarchie, pôsobiacich predovšetkým v mestskom prostredí. Módne trendy doby sú reprezentované vo vybraných dielach predovšetkým zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, doplnené o výpožičky z rôznych inštitúcií.

Zdeněk Smieško a Gabriel Bodnár: Košickí výtvarníci a ich ateliéry (1972-2018)

trvanie výstavy: 13.5.2021 – 17.6.2021

kurátor výstavy: Vladimír Beskid

Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Výstava má ambíciu priniesť po prvýkrát ucelenejší časozberný pohľad do „zákulisí umeleckej tvorby, do prirodzeného prostredia výtvarných umelcov a umelkýň lokálnej scény. V rámci kritického galerijného prieskumu hlavnými hrdinami výstavy tak nebudú umelecké diela, ale ich samotní tvorcovia, ich podobizne, ale aj portréty ich bohatého introvertného sveta. Autori fotografií touto výstavou vyjadrujú poctu početnej skupine výtvarníkov a výtvarníčiek, ktorí pôsobili na košickej scéne a spoluvytvárali tak kultúru tohto mesta a východoslovenského regiónu.

Výstava prináša dlhodobý projekt dvoch košických fotografov Zdeňka Smieška (*1950) a Gabriela Bodnára (*1962), ktorí od začiatku 70- tych rokov minulého storočia dodnes vykresľujú na čierno-biely film (dnes aj digitál vo farbe) ojedinelú atmosféru ateliérov a na ich pozadí aj výnimočne uvoľnené portréty umeleckej scény Košíc povojnového obdobia. Ide aj o dialóg dvoch fotografov, pedagóga a žiaka, nakoľko Smieško našiel pokračovateľa a Gabriel Bodnár nadviazal na potrebu dokumentovať košické prostredie od 90. rokov 20. storočia.

BORIS SIRKA ODLIATOK MYŠLIENKY 

trvanie výstavy: 15.5.2021 – 4.6.2021 

Východoslovenská galéria, nový pop-up priestor na Alžbetinej 22 

Odliatok Myšlienky je pokračovaním tejto série, kde ďalšie sochárske technológie a postupy umožnili priestorovo myslieť a využiť formálnu skratku v témach, ktorými sa autor zaoberá vo svojej maliarskej tvorbe. Autor tu však porušil jedno zo svojích pravidiel a tým je variovanie, repetitívnosť a klonovanie námetu. Z počiatočného odlievania formy a skúšania materiálov sa dopracoval k vytvoreniu takmer identických kópií, z ktorých každý kus predstavuje originál aj napriek zdanlivému pocitu sériovej výroby. 
Programovo tak autor neustále re - definuje formálnu a obsahovú stránku vlastnej tvorby. 

Výstava je doplnená o interaktívny vstup. Pomocou troch filtrov na instagrame si môžete zobraziť Borisove diela vo virtuálnej podobe na rôznych miestach - v exteriéri alebo potom aj doma. Autor tak reaguje na situáciu zavretých výstav a dáva tak svojím dielam status aboslútnej dostupnosti kdekoľvek a kedykoľvek si každý užívateľ filtrov zmyslí. 

„Vytvorenie diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.“ 

Sprievodný program 

ROZHOVOR S KURÁTOROM A UMELCAMI 

13.5.2021 o 18:00 /online facebook VSG 

Srdečne pozývame na sprievodné podujatie k výstave Two Shapes of Leaf on Tree vo Východoslovenskej galérii, ktoré bližšie predstaví umelcov a umelkyne gruzínskej umeleckej scény. Rozhovor Petry Houskovej s kurátorom výstavy Erikom Vilímom sa zameria na umelecké stratégie gruzínskych autorov a načrtne aktuálne smerovanie súčasného vizuálneho umenia v krajine. 

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ VO VSG 

15.5.2021 od 15:00 – 20:30 

Tento rok sa brány Východoslovenskej galérie otvoria pre návštevníkov v rámci Noci múzeií a galérií naživo. V netradičných večerných hodinách si budete môcť prezrieť naše aktuálne výstavy, objavovať zákutia našej knižnice či nakúpiť si artové suveníry a knižky v pop-up obchode. Počas uzatvorenia galérie sme intenzívne prerábali vstupný priestor galérie a na Noci múzeí a galérii bude čierny monolit ukrývať za svojimi dvierkami rôzne vyradené publikácie z našej knižnice, ktoré si môžete prelistovať alebo zobrať domov so sebou zadarmo poprípade za dobrovoľný príspevok. 

Na Hlavnej 27 môžete spoznávať súčasné gruzínske a slovenské umenie, kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove či čerstvo otvorenú výstavu fotografií zachytávajúcich košických umelcov a umelkyne v prirodzenom prostredí. 

Alžbetina 22 zas ponúka kúzelný svet meštianskej módy na maľbách, kresbách a grafikách. Nová pop up výstava Odliatok myšlienky Borisa Sirku prezentuje inštaláciu objektov, ktorá je doplnená o interaktívny vstup. Pomocou filtra na instagrame a facebooku si môžete zobraziť Borisove diela vo virtuálnej podobe na rôznych miestach - v exteriéri alebo potom aj doma 

Pop-up výstava Borisa Sirku: Odliatok myšlienky prezentuje inštaláciu objektov, ktoré nadväzujú na jeho aktuálny sochársky program, ktorým sa autor zaoberá posledné dva roky a skúma tak svoje možnosti a skúsenosti "maliara" v priestorovom médiu. V predchádzajúcom projekte Skamenelé Gesto nechal skicu “stvrdnúť”. Ľahkosť v kresbe preniesol do priestoru a nechal ju v "nehybnom" stave, vytrhnutú z papiera skicáru a zhmotnenú v prítomnosti. Zachytené gesto kresby, jej energia a to čo predstavuje bolo povýšené na objekt. 

PLANET etc./ MAPPING NA NÁDVORÍ GALÉRIE  

27.5.2021 o 21:00 – 22:30  

Zoidberg projekt v spolupráci s Nano vjs pripravia videomapping na nádvorí Východoslovenskej galérie v Košiciach s názvom Planet etc. Realizácia podujatia prepojí mediálne umenie a životné prostredie, vyzdvihne mesto Košice ako kultúrnu a turistickú destináciu vrámci titulu Unesco Creative City of Media Arts. Zároveň doplní programovú štruktúru Východoslovenskej galérie v rámci platformy „Zánik planéty“, ktorá sa zaoberá klimatickou krízou. Planet etc. pracuje aj s obrazom Antona Jasuscha s názvom Smrť planéty, ktorý je v zbierke VSG.Klimatická zmena sa nedotýka len ekonomických aspektov, ale poukazuje aj na krízu globalizácie a dôvery. Vizuálny kolektív „Nano vjs“ sa dlhodobo zaoberá umeleckými intervenciami v urbanizovanom verejnom priestore, v roku 2010 kolektív realizoval prvý videomapping v Košiciach. 

Autori: 

Nano vjs & Zoidberg projekt 
Beáta Kolbašovská, Jakub Pišek, Šimon Mészáros 
Hudba: Stroon 
Rozprávač: Matúš Kolesár 
Citát: Carl Sagan 
Použité videá: Tom Fisk, Kelly Lacy-pexels, Fondation Tara Océan, Fabio Rinaldini, Iv Ar 

Projekt je podporený Mestom Košice. 

Comments are closed.