Marec 2020 vo VSG


Výstavy

trvanie výstavy do 1. 3. 2020
Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana - Ekológia túžby
Súťaž Cena Oskára Čepana vznikla v roku 1996 a je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Vzhľadom na vysokú kvalitu tvorby prihlásených uchádzačov boli do finále Ceny Oskára Čepana po prvýkrát v histórii vybraní piati finalisti: Jan Durina (1988) Dávid Koronczi (1990) Milan Mazúr (1989) Erik Sikora (1986) Gabriela Zigová (1989).
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: 4/2 €

trvanie výstavy do 3. 3. 2020
Ján Vasilko- Lines (Horizontal and Vertical)
Vasilkove abstraktné maľby nevznikajú na základe abstrahovania prírody, krajín alebo ľudí. Jeho kompozície nie sú ani kódovaným záznamom, odkazom alebo konceptom. Sú to istým spôsobom podvedomé improvizácie a práce s náhodou, blízke psychickému automatizmu. Ak by si nezainteresovaný divák, ktorý doposiaľ nevidel jeho maľby z tejto série, mal predstaviť ako vlastne jeho diela vyzerajú, pravdepodobne by ho napadla schéma morzeovej abecedy.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: 4/2 €

trvanie výstavy: do 22. 3. 2020
Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko – Idle Cruising
Kurátor: Erik Vilím
Miesto: Východoslovenská galéria
Sólo projekt umeleckej dvojice Alex Selmeci a Tomáša Kocku vo Východoslovenskej galérii predstaví aktuálnu polohu ich tvorby, v ktorej sa zaoberajú premenou spoločenských a kultúrnych kontextov našej prirodzenej aktivity – sedenia. Autori ako prostriedok konceptualizácie sedenia využijú fikčný enviroment, v ktorom bude prehovárať k divákovi samotná technológia.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: 4/2 €

trvanie výstavy: do 31. 5. 2020
7140 + / Nové akvizície zo zbierky VSG 2015 - 2020
kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
Výstava predstavuje najnovšie akvizície od roku 2015, rôznorodý celok od umenia 19. storočia až po súčasnosť, s dôrazom na poslanie galérie, ako pamäťovej a zbierkotvornej inštitúcie, ktorá uchováva, prezentuje, nakupuje a odborne zhodnocuje kultúrne dedičstvo národa. Zbierkový fond Východoslovenskej galérie sa zameriava na tri ťažiskové okruhy – umenie 19. storočia, medzivojnové obdobie, najmä avantgardné presahy Košickej moderny a povojnové umenie. Akvizičná stratégia galérie sa sústreďuje na dopĺňanie autorských fondov najvýznamnejších umelcov v zbierke a rovnako tak aj na dopĺňanie jednotlivých tematických okruhov. Zakúpené diela boli finančne podporené Fondom na podporu umenia a Košickým samosprávnym krajom. V kolekcii nových prírastkov sú zastúpené aj diela, ktoré sa do zbierky dostali darom, alebo prevodom.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: 4/2 €

Sprievodný program

8. 3. 2020 / 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
Tvorivý program venovaný otvoreniu knižnice VSG, na ktorom si vytvoríme vlastné ilustrácie. Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 6. 3. 2020 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: 4€ dieťa / rodič má vstup voľný

10. 3. 2020 / 14:00
Pohodová komentovaná prehliadka
Sprievodný program k výstave Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko – Idle Cruising primárne určený seniorom, prehliadka a krátky workshop.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

22. 3. 2020 / 14:00
Kreatívny labyrint - program pre rodiny s deťmi
Hravý workshop venovaný výstave 7140+ Nové akvizície VSG 2015-2020. Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 20. 3. 2020 (piatok do 14:00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Východoslovenská galéria, začiatok na Hlavnej 27
Vstup: 4€ / rodič má vstup voľný

Comments are closed.