Mikuláš vo VSG 2017

6. 12. 2017
mikulášske tvorivé dielne
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
foto: Ondrej Rychnavský

Comments are closed.