Oddelenia

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD., riaditeľka kontakt: 0556817520 kenderova@vsg.sk
Úsek riaditeľky
Slávka Mackaničová, DiS., asistentka riaditeľky kontakt: 0556817521 mackanicova@vsg.sk
PhDr. Miroslav Kleban, historik umenia kontakt: 0918540017 kleban@vsg.sk
Štefánia Ďuricová, M.A., historička umenia kontakt: 0915976236 duricova@vsg.sk

Úsek ekonomicko-prevádzkový
Ing. Juraj Gacík, vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku kontakt: 0903642363, 0556817515 gacik@vsg.sk
Ing. Peter Urban, správca budov a majetku kontakt: 0556817526 urban@vsg.sk

Umeleckohistorický úsek a správa zbierok
Mgr. Katarína Nádaská, PhD., vedúca umeleckohistorického úseku a správy zbierok kontakt: 0918540016, 0556817518 nadaska@vsg.sk
Mgr. Monika Vanečková, vedecko-výskumná pracovníčka, vaneckova@vsg.sk
Mgr. Ján Kovačič Ján, PhD., správca zbierok kontakt: 0918540015, 0556817522 kovacic@vsg.sk
Milan Bobula, fotograf kontakt: 0556817512 bobula@vsg.sk
Mária Kužidlová, reštaurátorka/konzervátorka kontakt: 0918540011
Klaudia Galovics, knihovníčka, Knižnica VSG, galovics@vsg.sk, 0907 532 380,

Úsek výstavnej činnosti
Mgr. Valér Bakajsa, vedúci výstavnej činnosti kontakt: 0918870531, 6817514 bakajsa@vsg.sk
Mgr. Michal Štofa, koordinátor výstavných projektov kontakt: 0917835462, 0556817517 stofa@vsg.sk
Mgr. art. Peter Vrábeľ, produkčný výstavných projektov / šofér kontakt: 0907751567 vrabel@vsg.sk
Adriana Štetiarová, asistentka výstav
Richard Tomory, dokumentarista kontakt: 0905354956 tomory@vsg.sk

Úsek mimovýstavnej činnosti a propagácie
Mgr. Petra Filipiaková, vedúca mimovýstavnej činnosti a propagácie kontakt: 0905615032, 0556817514 filipiakova@vsg.sk
Mgr. Lucia Lendelová, PhD., PR a marketingový manažér kontakt: 0905318003 lendelova@vsg.sk
Mgr. Nikola Vályiová, galerijný pedagóg kontakt: 0918540013 valyiova@vsg.sk