Oddelenia

Riaditeľka

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.
riaditeľka
055 6817 520
kenderova@vsg.sk

Úsek riaditeľky

Slávka Mackaničová, DiS.
asistentka riaditeľky
055 6817 521
mackanicova@vsg.sk

PhDr. Miroslav Kleban
historik umenia
0918 540 017
kleban@vsg.sk

Štefánia Ďuricová, M.A.
historička umenia
0915 976 236
duricova@vsg.sk

Mgr. art. et Mgr. Zuzana Janečková, PhD.
historička umenia
0915 266 106
janeckova@vsg.sk

Úsek ekonomicko-prevádzkový

Ing. Juraj Gacík
vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku
0903 642 363, 055 6817 515
gacik@vsg.sk

Peter Nagy
správca budov
055 6817 526
nagy@vsg.sk

Umeleckohistorický úsek a správa zbierok

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
vedúca umeleckohistorického úseku a správy zbierok
0918 540 016, 055 6817 518
nadaska@vsg.sk

Mgr. Monika Vanečková
správa zbierky/správkyňa odbornej evidencie a dokumentátorka
0918 540 014
vaneckova@vsg.sk

Mgr. Ján Kovačič, PhD.
správa zbierok/správca depozitára
0918 540 015, 055 6817 522
kovacic@vsg.sk

Milan Bobula
fotograf
055 6817 512
bobula@vsg.sk

Mária Kužidlová
reštaurátorka/konzervátorka
0918540011

Klaudia Galovics
knihovníčka, Knižnica VSG
0907 532 380
galovics@vsg.sk

Úsek výstavnej činnosti

Mgr. Valér Bakajsa
vedúci výstavnej činnosti
0918 870 531, 055 6817 514
bakajsa@vsg.sk

Mgr. Michal Štofa
koordinátor výstavných projektov
0917 835 462, 055 6817 517
stofa@vsg.sk

Mgr. art. Peter Vrábeľ
produkčný výstavných projektov / šofér
0907 751 567
vrabel@vsg.sk

Adriana Štetiarová
asistentka výstav

Richard Tomory
dokumentarista
0905 354 956
tomory@vsg.sk

Úsek mimovýstavnej činnosti a propagácie

Mgr. Viera Ballasch Dandárová
vedúca mimovýstavnej činnosti a propagácie
0917 472 307, 055 6817 514
dandarova@vsg.sk

Bc. Soňa Stano Jambrichová
PR a marketingová manažérka
0905 318 003
jambrichova@vsg.sk

Mgr. Petra Filipiaková
galerijná pedagogička
0905 615 032, 055 6817 514
filipiakova@vsg.sk