Oddelenia

kontakt na prenájom priestorov (svadby, firemné akcie) - Ing. Juraj Gacík, tel.: +421 55 68 175 15, gacik@vsg.sk

kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Lendelová, PhD, tel +421905318003, lendelova@vsg.sk

kontakt pre školy (komentované prehliadky, workshopy): Mgr. Petra Filipiaková, tel.: +421 905 615 032, filipiakova@vsg.sk

Úsek riaditeľky

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.
riaditeľka

tel.: +421 55 68 175 21
email: kenderova@vsg.sk

Slávka Mackaničová DiS.
sekretariát

tel.: +421 55 68 175 21
email: mackanicova@vsg.sk

 

PhDr. Miroslav Kleban
kurátor

Štefánia Ďuricová, MA
kurátorka

tel.: +421 55 68 175 14
mobil: +421 918 540 017
email: kleban@vsg.sk

tel.: +421 915 976 236
email: duricova@vsg.sk

Úsek ekonomicko-prevádzkový

Ing. Juraj Gacík
vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku

tel.: +421 55 68 175 15
email: gacik@vsg.sk

Ing. Peter Urban
správca budov

mobil: +421 905 354 956
email: urban@vsg.sk

Mgr. Milan Naster
údržbár

mobil: +421 918 540 014

Úsek umelecko-historický

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
vedúca umeleckohistorického úseku a správy zbierok

tel.: +421 556 81 75 18
mobil: +421 918 540 016
email: nadaska@vsg.sk

Mgr. Ján Kovačič, PhD.
správca zbierok – depozitu VSG

tel.: +421 556 81 75 14
mobil: +421 918 540 015
email: kovacic@vsg.sk

Mária Kužidlová
reštaurátorka – konzervátorka

mobil: +421 918 540 011
mail: kuzidlova@vsg.sk

Milan Bobula
fotograf

tel.: +421 556 81 75 12
email: bobula@vsg.sk

Úsek výstavnej činnosti

Mgr. Valér Bakajsa
vedúci úseku výstavnej činnosti

tel.: +421 55 68 175 14
mobil: +421 918 870 531
email: bakajsa@vsg.sk

Mgr. Michal Štofa
koordinátor výstavných projektov

tel.: +421 556 81 75 17
email: stofa@vsg.sk

Mgr. art. Peter Vrábeľ
technický koordinátor

email: vrabel@vsg.sk

Adriana Štetiarová
konzervátorka, asistentka výstav

Úsek mimovýstavný

Mgr. Petra Filipiaková
vedúca mimovýstavného úseku, galerijná pedagogička

tel.: +421 905 615 032
email: filipiakova@vsg.sk

Mgr. Nikola Vályiová
galerijná pedagogička

mobil: +421 918 540 013
email: valyiova@vsg.sk