Odhalené tajomstvá obrazu

11. 10. 2016, 17:00
prednáška Mgr.art Miroslav Slúka, reštaurátor Digitalizačného pracoviska SNG
sprievodný program k výstave Lesk a sláva – holandská maľba 16. –18. storočia zo zbierky Alšovej jihočeskej galérie
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
foto: Ondrej Rychnavský

Comments are closed.