Október 2019 vo VSG

František Foltýn, Krajina, 1919-1921, Východoslovenská galéria

Výstavy

otvorenie výstavy: 2.10.2019 o 18:00
trvanie výstavy: 3.10.2019 – 23.2.2020
Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 –  Československá stopa

kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný projekt so zameraním na maliarstvo a sochárstvo Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 – 1938 prezentuje umeleckú produkciu krátkej periódy dvadsiatich rokov, kedy bolo územie Podkarpatskej Rusi súčasťou nového štátneho útvaru Čechov a Slovákov. Výstave predchádza vedecko-výskumná a bádateľská práca, ktorá sa zameriava na dejiny medzivojnového obdobia v konfrontácii s košickou a európskou modernou.
Miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
Vstup: 2/3€

do 13. 10. 2019 – predĺžená výstava
Mark Ther – Jesus Maria, hoří
Výstava Marka Thera „Jesus Maria, horí“ bude rekonštrukciou a konfrontáciou s vytesňovanou predvojnovou estetickou skúsenosťou a žitou kultúrou bývania Heimatstilu či Heimatschutzarchitectur. Autor pokračuje v otváraní historických a sexuálnych tabu, v materializovaní skúsenosti a historickej pamäte sudetských Nemcov, ktorá sa najviac odrážala v oblasti návrhu rodinného domu, v záhradnej architektúre, či pri ochrane pamiatok.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup: 2/3€

do 20. 10. 2019
František Foltýn (1891–1976), od košickej moderny k pařížskej abstrakcii

kurátor: Petr Ingerle
Súčasná retrospektívna prehliadka Foltýnovej tvorby do značnej miery čerpá z poznatkov brnianskeho projektu a zároveň sa ho snaží obohatiť, a to napríklad o niektoré predtým neznáme či nedostupné Foltýnove diela.Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 2/3€

do 20. 10. 2019
Košická moderna – Človek a mesto / sociálno-kritická vlna
kurátor: Miroslav Kleban
Tematicky špecifikovaná výstava približuje výtvarný obraz mesta Košice medzi dvoma svetovými vojnami. Po udalostiach v roku 1918 sa Košice zmenili z hornouhorského provinčného mesta na centrum avantgardného myslenia v novom štáte a ponechali si multikultúrny charakter. Miesto: Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 2/3€

otvorenie výstavy: 31.10.2019 o 18:00
trvanie výstavy: 1.11.2019 – 2.2.2020
Milota Havránková - Torzo
kurátorka: Anna Vartecká
Pozornosť výstavného konceptu je venovaná rokom, kedy Milota Havránková začala postupy inscenovanej fotografie precízne vrstviť a obohacovať o hudobné, performatívne a fluxusové prvky. Vo svojej produkcii vedome prekračovala hranice média fotografie a filmu, neskôr i videa, čím anticipovala nutnosť prehovárať viacerými paralelnými jazykmi k mediálne stále gramotnejšiemu publiku. Hľadala nové významové rozpätie vizuality, snažila sa nájsť takú aktuálnu podobu, ktorá by adekvátne reflektovala prichádzajúcu zmenu ale aj eufóriu z tušeného nástupu novej digitálnej éry a postmodernisticky tekutého digitálneho obrazu nastupujúcich 90.rokov.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 2/3€

Sprievodný program

6. 10. 2019 / 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 4.10.2019 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

18. 10. 2019 / 9:00 – 16:00
Súčasné trendy v galerijnej pedagogike – Metodický deň 2 vo Východoslovenskej galérii
Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vás aj tento rok pozývajú na druhý ročník sérií prednášok a workshopov s odborníkmi v galerijnej a muzejnej pedagogike v priestoroch Východoslovenskej galérie. Inštitúcie ako galérie a múzea v súčasnosti plnia funkciu mediátorov medzi ponúkaným programom inštitúcie a verejnosťou, ktorá od nás ako tvorcov vzdelávacích a sprievodných programov očakáva čoraz kvalitnejšie a inovatívnejšie prístupy a ponuky, ktoré ich dostatočne oslovia na to aby sa ich zúčastnili. Práve preto sa na metodickom dni dozvieme o najčerstvejších prístupoch vo vzdelávaní, naskočíme na súčasne trendy a prehĺbime si všeobecný prehľad nie len v galerijnej pedagogike.
Program je prioritne určený galerijným a muzeálnym pedagogičkám a pedagógom. Možnosť zapojiť sa ponúkame aj pedagógom vyučujúcim na základných umeleckých školách s regionálnym dosahom.
Počet účastníkov je obmedzený/ Prihlasovať sa môžete mailom na filipiakova@vsg.sk (do 16. 10 2019)

20. 10. 2019 / 14:00
Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 18.10.2019 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

22. 10. 2019 /14:00
Pohodová komentovaná prehliadka
Program Východoslovenskej galérie pre seniorov –
komentovaná prehliadka s krátkym workshopom venovaná výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1939 – Československá stopa
Miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
Vstup voľný

28.10.2019 / 18:00
Hovory s TGM
premietanie filmu, súčasť sprievodného programu
k výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1939 – Československá stopa
réžia:Jakub Červenka, dráma, 80 min.
Jan Budař ako Karel Čapek a Martin Huba ako T. G. Masaryk excelujú v príbehu jedného z najslávnejších rozhovorov našej histórie. Filmové „Hovory s TGM“ prinášajú nečakané napätie, emócie a stret dvoch významných mužov.
Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vstup voľný

31. 10. 2019 / 17:00
Medzi tradíciou a modernou: Hľadanie špecifík umenia Podkarpatskej Rusi (1919 –1938) 
Mgr. Peter Megyeši, PhD.
Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach; Centrum vied o umení SAV v Bratislave
prednáška, Alžbetina 22
Vstup voľný

Comments are closed.