Október 2020 vo VSG

Viliam Chmel, Opustený kôň, 1944, Východoslovenská galéria

1. 10. 2020 od 17:00 do 19:00 KÚZELNÝ SVET VONKAJŠIEHO ZDANIA
otvorenie výstavy
trvanie výstavy: 1. október 2020 – 28. február 2021
kurátorka: Štefánia Ďuricová
Výstava Kúzelný svet vonkajšieho zdania prezentuje prítomnosť módy vo vybraných dielach umelcov tvoriacich predovšetkým v mestskom prostredí. Nesústreďuje sa len na módu dám, ale poukazuje aj na vkus pánov v období medzi rokmi 1890 a 1914. Hierarchicky prehodnocuje dôležitosť vkusu a diferenciáciu, na základe ktorej sa spoločenské vrstvy odievaním odlišovali.
vstup na vernisáž voľný
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

4. 10. 2020 o 17:00 FINISÁŽ
rozlúčka s výstavou Eva Moflárová – Lem, komentovaná prehliadka s autorkou
Vstup: voľný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

8. 10. 2020 o 18:00 DARK LIGHTENING
otvorenie výstavy
trvanie výstavy: 9. 10. 2020 – 15. 11. 2020
kurátorka: Zuzana Pacáková
Výstava s názvom Dark Lightening predstaví najnovšie diela vizuálnych umelcov Viktora Freša, Mareka Kvetana a Martina Lukáča. Svetlo sa stáva hlavným výrazovým prostriedkom, hmotou, formujúcou jednotlivé objekty v priestore, ktoré zjednocuje princíp hravej kompozície, prvky vtipu a irónie a zdanlivo jednoduché skladanie tvarov, farieb a významov.
Výstava vznikla v rámci festivalu Biela noc 2020 v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.
vstup na vernisáž voľný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

11. 10. 2020 od 14:00 do 15:30 KREATÍVNY LABYRINT
program pre rodiny s deťmi
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 9.10.2020 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
vstup: 4€ dieťa / rodič má vstup voľný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

14. 10. 2020 o 17:00 EXPERIMENTÁLNY WORKSHOP PRE DOSPELÝCH
tvorivý workshop s umelkyňou Evou Moflárovou na ktorom sa budeme venovať soche.
Vstup 7€ (v cene je zahrnutý materiál)
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

22. 10. 2020 o 17:00 KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S KURÁTOROM
sprievodný program k výstave Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG
Vstup: voľný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

25. 10. 2020 od 14:00 do 15:30 KREATÍVNY LABYRINT
program pre rodiny s deťmi
Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do 23.10.2020 (piatok do 14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
vstup: 4€ dieťa / rodič má vstup voľný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

trvanie výstavy: 26. 6. 2020 - 31. 1. 2021
TELO, FORMA A GESTO – SOCHÁRSTVO V ZBIERKE VSG
výstava, kurátor: Miroslav Kleban, architekt výstavy: Matej Gavula, GUTENART.
Výstava predstavuje ťažiskový projekt na rok 2020. Sochárska zbierka galérie doposiaľ nebola prezentovaná vo väčšej galerijnej expozícii. Aj z toho dôvodu je kurátorská koncepcia zameraná výhradne na médium sochy, plastiky a inštalácie.
Vstupné: 4€ / 2€
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

trvanie výstavy: 14. 8. - 4. 10. 2020
EVA MOFLÁROVÁ – LEM
výstava, kurátor: Richard Gregor
Retrospektívna výstava maliarky a sochárky Evy Moflárovej prezentuje výber diel z jej doterajšej tvorby reprezentujúci univerzálne témy poznania a rastu osobnosti. Lem predstavuje jednotiaci element, nachádzame ho explicitne v lineárnej gestike, ale funguje i metaforicky ako ohraničenie na rôznych úrovniach, limitovanie ľudskej bytosti, život v bezpečných hraniciach, otváranie či uzatváranie sa voči druhým.
Vstupné: 4€ / 2€
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

trvanie výstavy: 18. 9. – 31. 12. 2020
SÚ DANÉ
výstava, autori: Matej Gavula, Maroš Juhás, Martin Piaček, Erik Sikora, Samuel Velebný, kurátor: Peter Tajkov
Cieľom výstavy je priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc. Reaguje na oživený záujem najmä generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochranu. Projekt pracuje s imaginatívnou apropriáciou konkrétnych diel z obdobia 60-80tych rokov minulého storočia a ich reinterpretáciu, či rekonštrukciu v nových súvislostiach.
Vstup na vernisáž: voľný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Comments are closed.