Otestuj sa – predmety z minulosti, poznáš ich?

Obrazy znázorňujúce izby, predstavujú dva rozdielne svety, v ktorých žili ľudia s odlišnými zvykmi a prácou na prelome 19. a 20. soročia. Vedel by si správne priradiť vyobrazené predmety k izbe, kde by sa mohli skôr nachádzať? Vieš predmety pomenovať a vysvetliť ich funkciu? Správne odpovede nájdeš na konci stránky. Nepodvádzaj 😉

Konštantín Bauer, Interiér izby, 1915, Východoslovenská galéria

Martin Benka, Izba z Ratiškoviec, 1916, Slovenská národná galéria

Na našej výpravnej výstave Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918, si mohol vidieť, ako sa umenie postupne menilo. Umelci siahali po nových technikách a odvracali sa od zaužívaných spôsobov maľby. Vychádzali zo svojich ateliérov von do prírody, kde maľovali krajinky s dôrazom na vzťah svetla a farby. Prichádzali z témami, ktoré neboli dovtedy hodné zobrazovania. Vtedajší autori odkláňali svoj záujem od nobility – šľachty a meštianstva, na nižšie sociálne skupiny, čoho dôkazom boli jednotlivé portréty z chudobnejšej vrstvy obyvateľstva. Nové podnety pre svoju tvorbu nachádzali aj v interiéroch, kde kde si všímali starostlivo naaranžované predmety.
Život v meste a na dedine bol na prelome 19. a 20. storočia veľmi odlišný. Kým sa na dedine ľudia venovali poľnohospodárskym prácam a vo svojich domčekoch vyrábali rôzne predmety tradičným spôsobom, bohatší obyvatelia miest si užívali dobové vynálezy a možnosti kultúrneho mestského života.
Zariadené sedliacke domy sa uchovali v skanzenoch. Vybavenie týchto domov bolo najmä funkčné. V relatívne malom priestore bolo všetko, čo ľudia k životu potrebovali.
Meštianske domy boli priestranné, ukrývali rôzne bohatstvo v podobe drahých látok, zahraničných kobercov, porcelánu a umeleckých diel.

vidiecka izba:
koryto - nádoba vydlabaná z kmeňa stromu používaná narôzne úkony (napr. na pranie, kúpanie, na spracovanie mäsa pri zabíjačke, zamiesenie chleba)
kolovrat - stroj na pradenie a súkanie priadze
mútovník (maselnica, dbanka) - drevená nádoba, v ktorej sa mútením mlieka vyrábalo maslo

mestská izba:
gramofón - prístroj na prehranie gramofónových platní (vynálezca Emile Berliner, 1887)
fotografický prístroj - jeden z prvých modelov (vynálezca Nicéphore Niépce, 1824)
telefón - jeden z prvých modelov (vynálezca Alexander Graham Bell, 1876

Comments are closed.