Po moderne – Metropola východu

otvorenie výstavy: 19. 12. 2017
trvanie výstavy: 20. 12. 2017 – 19. 5. 2018
kurátor: Peter Tajkov
kurátorská spolupráca (VSG): Miroslav Kleban
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Tretia tematická výstava sledovala časové obdobie po roku 1945 do roku 1989, pričom mapovala výtvarnú scénu košického regiónu v povojnovom období. Hlavné ťažisko výstavy tvorili diela zo zbierok Východoslovenskej galérie. Kontext nami sledovaného obdobia bol v rámci koncepcie kontextuálne obohatený o ďalšie výpožičky, ktoré súvisia s výtvarným prostredím Košíc. Výstava predstavila autorov, ktorí tvorili v období socialistického režimu, avšak vybrané diela prekvapujú svojou inovatívnosťou a nezaťaženosťou ideológie, prípadne sa vymykajú typickej kategorizácii obdobia sorely. Diela zhodnotené súčasným pohľadom, mali ambíciu oceniť súdobú kvalitu individuálnych umeleckých vzopätí na pozadí dobových reálií mesta. Vo výstave boli prezentované viaceré výtvarné druhy s dokumentačným presahom do architektúry povojnového obdobia v súčinnosti s fenoménom sochárskych realizácií vo verejnom priestore. Výstavný projekt verejnosti predstavil viaceré výtvarné druhy v konfrontácii s bohatým vizuálnym materiálom Dokumentačného centra Východoslovenskej galérie.

Comments are closed.