Rastislav Podoba – Cyklus

otvorenie: 4. 5. 2016 o 18:00
trvanie : 5. 5. 2016 – 3. 6. 2016
kurátor: Beata Jablonská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Maľby Rastislava Podobu (1975)  sú už vyše jedno desaťročie dôležitou kapitolou  súčasnej slovenskej maľby. Patrí k tým niekoľkým, ktorí jej aktuálnosť nevidia prispôsobením sa reči digitálnych médií, ale skôr naopak.  Hľadajú vo vlastnej osobitosti maľby snažiac sa ju pestovať ako  jedinečnú a nenapodobiteľnú kvalitu . Rastislav Podoba sa navyše venuje krajinomaľbe, ktorú moderné dejiny umenia 20. storočia považujú za vyčerpaný žáner, takže úloha obhajcu je o to viac sledovaná. To, že sa mu to darí hovorí aj skutočnosť, že sa svojej téme venuje sústredene a kontinuálne od skončenia vysokoškolského štúdia, čo bolo v roku 2002.  Je pre neho nielen  mentálnym a emotívnym priestorom, v ktorom  overuje spomínanú  opodstatnenosť maľby v dnešnom svete umenia, ale je aj potrebným seizmografom jeho myslenia, kumštu, citu a emócií. Zároveň mu tento donedávna zabudnutý priestor,  poskytol jedinečnú príležitosť nájsť svoj vlastný autorský výraz, ktorý je postavený na maliarskom rukopise, rozpínajúcim sa od výraznej stopy štetca a farebnej pasty po jeho vytratenie sa v čistote bieleho plátna. Podobova maliarska  jedinečnosť je v jeho schopnosti improvizácie, postavenej na umeleckom intelekte,  znalosti zručností, zakaždým slúžiace voľnosti, stráženej  iba témou, motívom, alebo príbehom obrazu. Takto zbližuje krajinu s maľbou,  nielen v zmysle jej napodobovania, ale uchopením  toho  čo je za obrazom videného, teda podstaty a jej transcendencie.

Rastislav Podoba sa doteraz samostatnou výstavou  na východe Slovenska nikdy nepredstavil, takže výstava vo Východoslovenskej galérii je jeho prvou . Bude pozostávať z výberu malieb z posledného obdobia, predstavených v niekoľkých zásadných maliarskych cykloch ako sú  Encyklopédia, Chudobný kraj, Pozorovanie,  a iné.  Sú dôkazom toho, že stopa krajiny sa môže stať stopou maľby a pritom byť každá sama sebou a zároveň strácať sa jedna v druhej.

Comments are closed.