Richard Roháč – Ego v sieti

otvorenie výstavy: 7. 3. 2019 / 18:00
trvanie výstavy: 8. 3. 2019 – 31. 3. 2019
miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Formát krátkodobých výstav a prezentácií vo VSG dáva priestor umelcom, ktorí získali štipendium z Fond na podporu umenia.

Richard Roháč je absolventom Fakulty umení v Košiciach, kde ukončil magisterské štúdium v odbore Voľné výtvarné umenie (2011) aj doktorandské štúdium na Katedre dizajnu (2016).V jeho tvorbe sa výrazne prejavujú expresionistické tendencie, jeho maliarsky rukopis je charakteristický uvoľnenými ťahmi štetca a vrstvením liniek, pričom farebnosť sa pohybuje na širokej škále od hýrivých pestrých farieb až po ostrý kontrast čiernobielej surovej kresby na plátne.

Projekt Ego v sieti reaguje na pôsobenie internetu a sociálnych sietí na život človeka v súčasnej spoločnosti, ako aj na ich vplyv na vytváranie obrazu o sebe samom v rámci virtuálneho priestoru. Mirzoeff v práci Úvod do vizuálnej kultúry ukázal, že súčasný život prebieha na obrazovkách. To sa ukazuje nielen na všeobecnom rozšírení internetu a množstve technologických zariadení, ktoré každodenne používame, ale predovšetkým na obrovskom podiele, ktorým vstupujú do našich životov, ovplyvňujú ich a spoluvytvárajú ich. Internet otvoril nekonečný priestor možností pre sebavyjadrenie, sebapropagáciu a komunikáciu, ale aj pre vytváranie nových foriem vstupovania jednotlivca do spoločenského diania. Virtuálny priestor sa plní stále novými internetovými stránkami, článkami, blogmi, youtube kanálmi a pod., pričom všetky sú prepojené so sociálnymi sieťami umožňujúcimi komukoľvek zapojiť sa do diskusie, vyjadriť svoj názor, či okomentovať názory ostatných. Na jednej strane, slobodná diskusia nikdy neprebiehala tak otvorene, nenútene a v takom veľkom meradle. No na strane druhej sa tým otvoril priestor pre množstvo virtuálneho smogu, rôznych foriem sebaštylizácie, falošných profilov, prázdnych rečí, nenávistných komentárov a povrchných, prebratých a ničím nepodložených názorov. Ľudia o sebe často vytvárajú iluzívny obraz, ktorý nemusí zodpovedať ich reálnemu životu, skrývajú sa za prezývky alebo vymyslené identity. Internet poskytuje určitú anonymitu a zdanie bezpečia, následkom čoho sa často stretávame s tzv. „hatermi“, ktorí všetko a každého kritizujú, rozmáha sa kybernetická šikana.

V rámci projektu Ego v sieti autor reaguje na túto situáciu a reflektuje ju vo forme autorských malieb. Pre jeho tvorbu je charakteristický kritický náboj vo vzťahu k rôznym spoločenským problémom, ktoré zobrazuje expresívno-groteskným spôsobom. Umelecká tvorba predstavuje spôsob jeho sebavyjadrenia, no zároveň chce predať určité posolstvo a primäť ľudí k zamysleniu sa nad stavom a fungovaním spoločnosti, ako aj nad ich vlastným postojom a spôsobom, akým vedú svoje životy.
Autorka textu: Lívia Flachbartová.

Comments are closed.