Metodický list s medzipredmetovými presahmi so zameraním na environmentálne prierezové témy. V rámci internej snahy skupiny zbierať papier vo svojej triede sa žiaci zoznámia s technikou, ktorá im predstaví rôzne možnosti znovu využitia nepotrebného papierového odpadu.

Comments are closed.