Sečovské bienále umenia II: Ponad múry

Vernisáž: 4. 11. 2021 o 18:00
Trvanie výstavy: 5. 11. 2021 - 28. 11. 2021
Zánik planéty, Hlavná 27, Košice

Združenie Art Aktivista nadväzuje na niekoľkoročné iniciatívy Tomáša Rafu, ktorý spoločne so skupinou umelcov, aktivistov a dobrovoľníkov realizoval cyklický projekt Športové múry. Projektom upozorňoval na symboly segregácie rómskeho obyvateľstva. 

Od roku 2014, už pod hlavičkou združenia, realizoval projekt revitalizácie verejného priestoru vybranej bytovky a sériu Letných maliarskych workshopov pre deti z vylúčenej lokality v Sečovciach. Tie sa za posledné dva roky pretransformovali do podoby krátkodobej rezidencie určenej pre umelcov a umelkyne z rôznych oblastí umenia.

Združenie Art Aktivista má za cieľ dlhodobo rozvíjať kreatívne umelecké prístupy a zapájať sociálne vylúčené deti do spoločnej tvorby umeleckého diela. Kombináciou vybraných umeleckých prístupov združenie realizuje projekty podporujúce sebarealizáciu, záujem o spoluprácu, kreatívny rozvoj s umelcami a inklúziu s vonkajším svetom mimo osady. Tvorivý proces spolupráce je zaznamenaný a spracovaný vo forme krátkeho video dokumentu, ktorý je prezentovaný spolu s ostatnými výsledkami vo verejnom priestore. 

Comments are closed.