Štefan Balázs / Nájdenie kruhu

otvorenie: 23. 3. 2016 o 17:00
trvanie : 24. 3. 2016 – 24. 5. 2016
kurátor: Gabriela Garlatyová
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Štefan Balázs patrí medzi predstaviteľov geometrickej abstraktnej maľby, presnejšie maľby, ktorá je štrukturovaná ako konceptuálne modelovaný proces.

Výstava je prvou autorskou výstavou Štefana Balázsa v Košiciach, ktorý pôsobí v Rimavskej Sobote a v Banskej Bystrici (Akadémia umenia). Prezentuje jeho aktuálnu tvorbu výberom malieb z posledných 5 rokov. Obsahuje súbor veľkoplošných akrylových malieb a študijných kresieb, v ktorých sa racionalita prepája s procesualitou, konštruktivistická forma s pamäťou a odkazom na civilizačné dedičstvo. Balázs skúma potencialitu lineárnej štruktúry ako minimálnej formy s plnou farebnosťou ako ekvivalentu totality vnímania a existencie sveta. Kultúrne odkazy procesu vzniku obrazu sa nachádzajú v podhubí ďalekovýchodného a euroamerického spôsobu vizuálneho myslenia. Názov Nájdenie kruhu vychádza z Balázsovho doterajšieho výskumu fenoménu útvaru kruhu, jeho rozpadu, skladania a nájdenia rôznych tvarových možností. Jedná sa o výtvarnú analýzu, ktorá odkazuje na ranú modernu a jej spôsob hľadania nového jazyka a funkcie obrazu. Štefan Balázs využíva teórie videnia a vnímania ako aj poznatky z teórie farby a cez tieto jazykové a vizuálne analýzy vytvára maliarsky atraktívne veľkoformátové maľby.

Štefan Balázs vychádza z figurálnej expresívnej maľby 80. rokov, ktorá bola predstavená na súbornej výstave Expresívne histórie v kurátorskej koncepcii Richarda Gregora v roku 2011 v UBS Bratislave. Nadväzovali na ňu autorské výstavy v Dome umenia a v Galérii Kressling v Bratislave, sprevádzané monografickým katalógom, ktoré predstavili jeho tvorbu v dekadických členeniach vo výbere Jiřího Valocha, ktorý sa zameral práve na konceptuálne kvality jeho maľby a tému geografie univerza formálne a koncepčne postavenej na obrazovej konštrukcii kruhu. Balázs sa pomocou koncepcie kruhu zameriava na zobrazenia stvorenia a modelov sveta, ktoré mu sprostredkujú schémy mandaly, zverokruhu, architektonického pôdorysného riešenia, napr. sakrálnych priestorov, ale aj topografií a máp krajín a miest so záujmom pre mystické a tajomné lokality ako inscenované záhrady, labyrinty, zakázané a nepoznané, ale aj zabudnuté a zaniknuté mestá – tie sú témou aktuálnej výstavy.

Comments are closed.