Vlastislav Hofman F. M. Dostojevskij : Cyklus třiceti kreseb : Dvojník (1917)

Úvodné slovo o spisovateľovi Dostojevskom napísal do tejto publikácie divadelný historik a kritik Jan Bartoš. Kresby českého predstaviteľa kubizmu zachytávajú hrdinov Dostojevského diel. Podľa Hofmana Dostojevskij nemá hrdinu v zmysle klasickej tvorby, všetci sú dvojníci, majú niečo jeden z druhého a presne to sa v tomto cykle pokúsil zachytiť.

Knihu nájdete v našej online databáze knižnice tu: https://vsg.tritius.sk/detail/2492?search=8c7ef1d4-7a0e-4dc9-accb-68fa3970ddd6&si=1&ticketId=-4

Comments are closed.