Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom

otvorenie výstavy: 16. 4. 2019 / 18.00
trvanie výstavy: 17. 4. – 1. 9. 2019
miesto: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
reštaurátorka: Ludmila Zozuľáková
kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban

Výstava prezentuje projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2018. Galéria je úspešným realizátorom aktuálne druhej a tretej fázy reštaurovania diel zo svojej zbierky. Diela boli poškodené požiarom galérie v roku 1985 a neboli doteraz zreštaurované. Na výstave predstavujeme práce obnovené v prvej fáze projektu. Ide o 23 malieb. Diela komplexne zreštaurovala Ludmila Zozuľáková. Pri reštaurovaní prác na papieri spolupracovali Jana Križanová a Barbora Němečková.

Súbor vystavených diel tvoria najstaršie a najvýznamnejšie práce spomedzi požiarom poškodených diel. Patria do nosných kolekcií zbierky Východoslovenskej galérie: umenie 19. storočia a košická moderna. Inštalácia rozdeľuje diela do štyroch sekcií podľa reštaurátorskej problematiky: 1/ diela na papieri, 2/ maľby na plátne – oddeľovanie maľby od podkladu, 3/ maľby na plátne – mechanické narušenie plátna a maľby, 4/ diela na pevnom podklade.

Výstavou chce Východoslovenská galéria zdôrazniť význam reštaurovania pri ochrane kultúrneho dedičstva, uchovávanom v galériách a múzeách. Ochrana zvereného kultúrneho dedičstva je povinnosťou, ktorú galériám a múzeám ukladá zákon. Verejnosť sa však o tomto náročnom procese bežne nedozvedá. Preto prichádzame s výstavou, ktorá odhaľuje dlhodobú reštaurátorskú prácu a jej prínos na tom, aby sme výtvarné diela lepšie poznali, plnohodnotne obdivovali a trvalo uchovávali pre budúce generácie.

Expozícia pripomenie aj udalosť požiaru z roku 1985, kedy depozitár galérie zachvátil požiar zapríčinený výbuchom plynového potrubia. Následná škoda na zbierkovom fonde bola natoľko rozsiahla, že sa s jej následkami galéria vysporadúva dodnes. Ukončenie reštaurovania diel, ktoré požiar vyradil z galerijnej prevádzky, je naplánované na rok 2023.

Po reštaurovaní sa diela nielen vracajú do depozitára plnohodnotne spôsobilé na všetky úkony prezentačnej, edukačnej a výskumnej práce, ale doslova hneď začínajú figurovať vo výstavných projektoch.  Chceme, aby sa zážitok z tejto cesty späť do galerijného života stal pre návštevníka obohacujúcim poznatkom. Ide o málo poznanú dimenziu zhodnocovania kultúrneho dedičstva, ktoré však patrí nám všetkým.

Reštaurovanie diel podporil Fond na podporu umenia.
Výstavu podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Comments are closed.