Zátišie 7140+

Zátišia Juraja Collinásyho,  Ivana Šofránka, Andreja Doboša a Miroslava Milana, sú príkladom regionálnej výtvarnej produkcie z 50. a 60. rokov 20. storočia. Slúžili najmä na dekoratívne účely do interiérov. Aj napriek rovnakému žánru, môžeme sledovať rôzne techniky, typické pre každého autora. Zbierka VSG tak dokumentuje tvorbu umelcov regiónu a rozmanité prístupy vo výtvarnom prejave.

Juraj Collinásy,
Zátišie, 1958

Andrej Doboš,
Pivoňky, 1955 – 1960

Miroslav Milan,
Zátišie s fľašou a ovocím, 1960 – 1965

Ivan Šafranko,
Zátišie s kvetmi a obrusom, 1955 – 1960

Zátišie, čiže maľba každodenných predmetov bez prítomnosti ľudí, si vyžaduje technickú spôsobilosť, nie predstavivosť. Prvé zátišie s ovocím sa objavilo už v Rímskej ríši. Často sa spájalo s tematikou pominuteľnosti, rozkladu a márnosti pozemských vecí. V období stredoveku sa vytratilo z maliarskeho umenia, objavilo sa znova v 15. storočí, najm ä v holandskom maliarstve, kde bolo samostatným námetom. Od konca 19. storočia však neutrálnosť tohto motívu urobila z neho účinný prostriedok pre umelcov zaoberajúcich sa otázkami čistej formy. Zátišia sú vo všeobecnosti domácke kompozície, ktoré maliarovi dávajú príležitosť poukázať na svoju obratnosť pri vytvorení vyváženého atraktívneho usporiadania, ktoré dáva vyniknúť farbám, tvarom, kontúre a kontrastom v textúre a ich vzájomných vzťahoch. V súčasnosti sú zátišia častejšie zachytávané ako fotografia.

Umelec si dôkladne vyberal predmety, ktoré maľoval. Každý kvet, váza či jedlo niečo symbolizovali a ich kompozícia bola vopred premyslená, aby napr. výška a hĺbka predmetov prehĺbila obrazový priestor.

1. Vyberte si predmety, ktoré pre vás niečo znamenajú alebo niečo symbolizujú.
2. Môžu to byť predmety každodennej potreby, kancelárske predmety alebo dekorácie z vašej obývačky.
3. V strede vášho jedálenského stola si vytvorte vlastné zátišie z týchto predmetov. Zamyslite sa nad tým, čo pre vás tieto veci znamenajú, akú majú symboliku. Skrýva sa za nimi nejaký príbeh? (My sme boli na dovolenke v Grécku. V Grécku sa nachádza mnoho prístavov a práve tie symbolizujú kotvy na našej plachte. Grécko je krajina s bohatou históriou, ku ktorej neodmysliteľne patria bojovníci v plnej zbroji na koňoch. Na dovolenku sme s našou rodinou cestovali autom a priniesli sme si krásnu vázu na kvety.)
4. Obzrite si vaše zátišie z každej strany, hrajte sa so svetlom a sledujte ako dopadá tieň. Namaľujte alebo vyfotografujte vaše zátišie z rôznych strán pri inom svetle.
Svoje fotky alebo maľby nám môžete poslať na valyiova@vsg.sk.

Comments are closed.