Život bez odpadu

16. 10. 2018, 17:00
prednáška
sprievodný program k výstave František Veselý, Krajina nového typu
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Comments are closed.