Zo zbierky Márie Spoločníkovej: Predaukčná výstava diel výtvarného umenia a starožitností

Vernisáž: 6. 4. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 7. 4. 2022 - 2. 5. 2022
Výstavný priestor B, Hlavná 27, Košice

Mária Spoločníková (1926 – 2021) patrí vďaka svojmu všestrannému pôsobeniu na poli našej kultúry k tým najvýznamnejším osobnostiam. Reštaurátorka, znalkyňa a v neposlednom rade vedkyňa bola jednou z prvých zamestnankýň Východoslovenskej galérie, s ktorou zostala spojená aj v čase, keď pracovala v slobodnom povolaní. Mária Spoločníková nás opustila v septembri minulého roka a zanechala po sebe rozsiahlu pozostalosť – duchovnú, písomnú i materiálnu v podobe umeleckej zbierky, ktorú má vďaka výstave Zo zbierky Márie Spoločníkovej možnosť vidieť aj široká verejnosť. Heterogénna zbierka pozostávajúca zo sakrálneho, ľudového, úžitkového a výtvarného umenia z rôznych období sprevádzala reštaurátorku životom ako jeho neoddeliteľná súčasť. Sama sa za zberateľku nezvykla označovať, no napriek tomu ňou bola, dokonca najvýznamnejšou svojho druhu. Mária Spoločníková predstavuje typ zberateľa-záchranára. Z úlomkov a fragmentov skladala a znovuoživovala predmety kultúrnej hodnoty, ktorých sa už niekto raz zriekol a ktoré  často doslova „vyhodil“. Okrem tejto jedinečnej citlivosti sa jej zbierka vyznačovala aj vyberaným vkusom.  V časoch, keď o istých umelcov nikto nejavil záujem, vedela rozpoznať ich kvality, a tak sa do jej zbierky dostali aj vzácne práce Miloša Alexandra Bazovského či Konštantína Köváriho Kačmarika.

Východoslovenská galéria poskytla priestor pre výstavu, ktorej vyvrcholením 3. mája bude aukcia prezentovaných predmetov - urobila tak z presvedčenia, že široká laická aj odborná verejnosť skrze ňu porozumie komplexnosti osobnosti Márie Spoločníkovej.

Comments are closed.