27. 4. Medzinárodný deň grafického dizajnu

Predpokladáme, že po prekonaní pandémie vírusu COVID-19, začneme žiť naše životy trocha odlišne než ako sme boli zvyknutí, budeme sa zrejme zodpovednejšie správať k životnému prostrediu, ohľaduplnejšie k našim rodinám a priateľom. Predpokladáme, že sa budeme snažiť zanechať ďalším generáciám odkaz v podobe zdravého životného prostredia, čistej prírody, kvalitného hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Súčasťou toho nehmotného kultúrneho dedičstva je všade prítomný, no často prehliadaný a podhodnocovaný grafický dizajn. Teda výtvarný odbor, ktorého výstupom je napríklad vzhľad informačných materiálov a prostriedkov s ktorými prichádzame do každodenného kontaktu. Sú to časopisy, brožúry, reklamné letáky, plagáty, logá firiem, obálky kníh, obaly potravín a iných tovarov, ale aj internetové stránky a podobne.

Výtvarná stránka všetkých týchto vecí intenzívne vplýva na naše podvedomie. Ich výtvarná kvalita spoluvytvára a formuje naše estetické vnímanie. Vplýva na naše následné rozhodnutia a kroky pri realizácii vlastných súkromných, či profesionálnych pracovných úkonov. Je prítomná i pri našom posudzovaní verejného a politického diania, pri našich cestách do práce, za oddychom, zábavou a dokonca pri prechádzkach po turistických chodníkoch. Je prítomná všade a každý deň.

Medzinárodný deň grafického dizajnu si pripomíname od roku 1995, kedy Icograda - Medzinárodná rada dizajnu, dátum výročia svojho založenia využila, aby slúžil zároveň ako pripomienka a propagácia tohto odboru. Prostredníctvom neho zdôrazňuje úlohu grafických prostriedkov v živote jednotlivca i celej spoločnosti, ktoré majú vplyv na správanie jednotlivca, ľudské vzťahy a formovanie života.

Pokúsme sa teda využiť tento čas prichádzajúcich nevyhnutných zmien, buďme lepšími a zodpovednejšími voči svojmu okoliu a prírode. Vnímajme naplno, to čo bolo stále v našom dosahu, no bolo tak samozrejmým, až sa stalo neviditeľným. Objavme znovu grafický dizajn. Nájdime jeho tvorcov, profesionálnych výtvarníkov, ktorí svoj výtvarný prejav, jazyk, ktorým iní komunikujú svoje idei, oni sa vžívajú do obchodných či politických stratégií, divadelných predstavení, filmových trhákov, galerijných a múzejných výstav, potravinárskych či iných produktov. Snažia sa svojou rečou stvárniť idei iných tak aby ich všetci ostatní pochopili a navyše, aby boli ich zmyslom lahodiace. Zoznámme sa s prácou profesionálov, ktorá nás obklopuje v množstvách väčších ako snáď žiadna iná. Sú to profesionálni grafickí dizajnéri, výtvarní umelci, ktorých prácu si často kupujeme a nosíme domov v nákupných taškách. A po použití chladne vyhodíme do odpadkov.

Napriek tomu niektoré z ich realizácii prekročili prah obchodných domov či výkladných skríň, stali ikonickými a v rôznych interpretáciách sa dostali do múzeí. Zrejme najznámejším príkladom je značka Brillo, a jej logo navrhnuté Jamesom Harveym, alebo značka Campbell. Obe tieto značky z potravinárskeho odvetvia presiahli hranice spojených štátov, kde boli distribuované a vďaka ich použitiu vo výtvarnej koncepcii Andyho Warhola sa dostali do povedomia ľudí po celom svete. Britský výtvarník Alfred Leete, realizoval náborový plagát do britskej armády s názvom „Lord Kitchener Wants You – Lord Kitchener chce teba“. Tvár a gesto lorda Kitchenera, štátneho tajomníka pre vojnu, prstom ukazujúceho k divákovi, mala predobraz v náborovom plagáte z čias americkej občianskej vojny, realizovanom výtvarníkom Jamesom Montgomery Flaggom. Plagát s heslom „Your Country Needs You - Tvoja krajina ťa potrebuje“ stvárňuje starca v modrom, s bielym vysokým klobúkom a stuhou s hviezdami, ukazujúceho prstom na diváka, bol neskôr samotným autorom pomenovaný „Uncle Sam, Strýko Sam“. Toto stvárnenie bolo v priebehu dvadsiateho storočia mnoho-krát reinterpretované ďalšími výtvarníkmi a dizajnérmi. 

Pravdepodobne však najznámejším autorom plagátov, ktoré sa dodnes dostávajú do povedomia más po celom svete, i keď ich pôvodná funkcia bola informovať o kabaretnom predstavení, bol Alfonz Mucha a plagáty pre umelkyňu Sarah Bernhardt.

Ak sme vo vás prebudili záujem spoznávať autorov grafických realizácii, ktoré vám denne prechádzajú rukami alebo ich periférne vídate prechádzajúc ulicami mesta, možno vás bude zaujímať, že grafickým dizajnérom, zodpovedným za veríme, že vtipné a pútavé grafické vizuály k našim podujatiam, je Jozef Tušan. 

Comments are closed.