Diela zo 7140+

Nadobúdanie nových diel do zbierky galérie patrí k hlavným úlohám VSG. Je tomu tak preto, lebo každá akvizícia predstavuje nový získaný poznatok a zachovanú hodnotu pre spoločné kultúrne dedičstvo, ktoré galéria svojou zbierkou uchováva. Východoslovenská galéria vo februári 2020 otvorila výstavu nadobudnutých diel za obdobie 2015-2020 s názvom 7140+. Toto číslo predstavuje narastajúci počet diel v zbierke VSG.

komentár kurátora výstavy Miroslava Klebana

Fotografie všetkých vystavených diel výstavy 7140+
foto: Tibor Czitó

Ján Zelinka,
Rekviem pre hada, 2014, odlievanie, olovo
Spôsob nadobudnutia: kúpa od autora
Rok nadobudnutia: 2019
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ján Zelinka,
Záznam z formovania Rekviem pre hada, 2014, sadra, sadrokartón
Spôsob nadobudnutia: dar od autora
Rok nadobudnutia: 2019
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Juraj Bartusz,
Agresia, 1978, sadra, drevo, akryl
Spôsob nadobudnutia: kúpa od autora
Rok nadobudnutia: 2019
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Alina Ferdinandy,
Sépiová forma I. – VI., 1960 – 1970, vyrezávanie, sépiová kosť
Spôsob nadobudnutia: dar od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2020

Alina Ferdinandy
Závesný šperk, 1963, liatie, cín
Spôsob nadobudnutia: kúpa z pozostalosti autorky
Rok nadobudnutia: 2005

Jarmila Mitríková, Dávid Demjanovič,
Kremačný obrad, 2015, pálená šamotová hlina, akrylová polychrómia
Spôsob nadobudnutia: kúpa od autorov
Rok nadobudnutia: 2017
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Neznámy autor,
Dukla, 2. pol. 20. st., drevená intarzia, drevo
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2018

Neznámy autor, Návrh na plagát výstavy „Výstava východu ČSR v Košiciach“, 1938, kolorovaná kresba, papier
Spôsob nadobudnutia: prevod z dlhodobej úschovy v depozitári
Rok nadobudnutia: 2015

Jozef Fridrich Wagner,
Dáma s parochňou, 1780 – 1810, pastel, pergamen
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 1952

Jozef Fridrich Wagner,
Portrét Ladislava Kapi, 1792, suchý pastel, pergamen
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

(detail) Ignác Klimkovič,
V kvapľovej jaskyni, 1834, olej, plátno
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2017
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

František Klimkovič,
Rodinný portrét, olej, plátno 1860 – 1870,
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa / poaukčný predaj
Rok nadobudnutia: 2019
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Ján Vasilko
Duchampov bicykel, 2015,
akryl na plátne
Spôsob nadobudnutia: kúpa od autora
Rok nadobudnutia: 2017
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Boris Sirka,
Ján Vasilko a Boris Sirka vo vani, 2001,
akryl na plátne
Spôsob nadobudnutia: kúpa od autora
Rok nadobudnutia: 2017
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja

Svetlana Fialová,
Ova & Ova, 2015, kombinovaná technika na papier
Spôsob nadobudnutia: kúpa od autora
Rok nadobudnutia: 2017
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ákos Aranyossy,
Podobizeň dámy v hnedom kabátci, 1890 – 1898,
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Ján Grotkovský,
Záber z Dlužanskej doliny, 1958,
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2016

Ján Grotkovský,
Na poli, 1958,
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2016

Jozef Czauczik,
Podobizeň dámy s červenou štólou, 1830 – 1850,
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Darina Kopková,
Hutníci, 1987, tkanie, vlna
Spôsob nadobudnutia: kúpa od autorky
Rok nadobudnutia: 1989

Darina Kopková,
Odlievanie, návrh na gobelín Hutníci,1986, papier, olej,
Spôsob nadobudnutia: dar od autorky
Rok nadobudnutia: 2019

Vojtech Löffler,
Bez názvu (súsošie), 1938 – 1945, zliatina cínu a olova
Spôsob nadobudnutia: dar z pozostalosti autora
Rok nadobudnutia: 2015

Andrej Doboš,
Pivoňky, 1955 – 1960, olej, lepenka
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2016

Miroslav Milan,
Zátišie s fľašou a ovocím, 1960 – 1965, olej, lepenka
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2016

Juraj Collinásy,
Zátišie, 1958, olej, lepenka
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2016

Vojtech Kalna
Zátišie so slnečnicami, 1957, olej, plátno
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2016

Ivan Šafranko,
Zátišie s kvetmi a obrusom, 1955 – 1960, tempera, lepenka
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2016

Jozef Haščák,
Kompozícia I., 1996, serigrafia, papier
Spôsob nadobudnutia: dar z pozostalosti autora
Rok nadobudnutia: 2015

Jozef Haščák,
Kompozícia II., 1996, serigrafia, papier
Spôsob nadobudnutia: dar z pozostalosti autora
Rok nadobudnutia: 2015

Jozef Haščák,
Kompozícia III., 1996, serigrafia, papier
Spôsob nadobudnutia: dar z pozostalosti autora
Rok nadobudnutia: 2015

Vojtech Klimkovič,
Pešia pošta – štúdia k obrazu / dokumentačný materiál získaný spolu s kúpou, 1866, ceruza, akvarel
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vojtech Klimkovič,
Pešia pošta – štúdia k obrazu, 1866, ceruza, akvarel
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

František Klimkovič
Sediaci mužský akt, 1848 – 1859, čierna krieda, papier
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ignác Klimkovič,
Návrh na oltár, 1847, pero, ceruza, akvarel, papier
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vojtech Klimkovič,
Návrh na reklamu tabaku, 1860 – 1870, ceruza, papier
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Lucia Dovičáková,
Keď matka plače, 2013, akryl, plátno
Spôsob nadobudnutia: kúpa od autorky
Rok nadobudnutia: 2017
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

František Klimkovič,
Ostrihomská kalvária, akvarel, papier
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 1990

(detail) František Klimkovič
Štúdia k ostrihomskej kalvárii, 1878, ceruza, papier
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

(detail) Pavla Sceranková,
Kolízia galaxií II, 2015, kinetická kovová konštrukcia, porcelán
Spôsob nadobudnutia: kúpa od autorky
Rok nadobudnutia: 2019
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Igor Ďurišin,
Cyklus koláží s väzenskou guľou I. – LXXXIV., kombinovaná technika, papier
Spôsob nadobudnutia: kúpa od autorovej rodiny
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Jozef Fabini,
Titulka z filmu o J. Fabinim v réžii Juraja Kerekeša, Československá televízia, televízna grafika, 1977, kresba fixom, papier
Spôsob nadobudnutia: dar z pozostalosti režiséra
Rok nadobudnutia: 2015

Edita Maxonová,
Cyklus XII., 1970, pastel, ceruza, papier
Spôsob nadobudnutia: dar z pozostalosti autorky
Rok nadobudnutia: 2015

Edita Maxonová,
Cyklus II., 1970, pastel, ceruza, papier
Spôsob nadobudnutia: dar z pozostalosti autorky
Rok nadobudnutia: 2015

Eduard Hriňák,
Vábenie, 1888, olej, drevo
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2017
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Anton Jaszusch,
Tatry, 1950 – 1960, olej, lepenka
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2016

Vojtech Kalna
Hmla nad Košicami, 1959 – 1960, olej, plátno
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2016

Eduard Hriňák
Píla vo Volovci, 1880 – 1890, olej, drevo
Spôsob nadobudnutia: dar z rodinnej pozostalosti
Rok nadobudnutia: 2018

Ľudovít Feld
Hačava, 1950 – 1955, akvarel, papier
Spôsob nadobudnutia: dar od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2017

Armin Horovitz
Dáma s violončelistom, 1910 – 1920, litografia, papier
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja

Michal Čičvák
Pri stíhačke, 1980 – 1985, olej, plátno
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Eugen Krón
Muži slnka, 1915, suchá ihla, papier
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Kveta Fulierová
Aprílová etuda, 1972, litografia, papier
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2016

Július Török,
Vilka z Prešova, 1935 – 1940, akvarel, papier
Spôsob nadobudnutia: medziinštitucionálny prevod
Rok nadobudnutia: 2016

Károly Kernstok,
Pri Dunaji, 1908 – 1912, olej, plátno
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizícia zakúpená z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.

Eugen Chrien
Zima v Tatrách I., 1940 – 1956, olej, plátno
Spôsob nadobudnutia: dar z pozostalosti autora
Rok nadobudnutia: 2015

Eugen Chrien
Zima v Tatrách II., 1940 – 1956, olej, plátno
Spôsob nadobudnutia: dar z pozostalosti autora
Rok nadobudnutia: 2015

Vojtech Klimkovič
Odpočinok, 1858, ceruza, papier
Spôsob nadobudnutia: kúpa od súkromného majiteľa
Rok nadobudnutia: 2018
Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Xénia Columby-Sinayová
Chemlón Humenné, 1978, olej, plátno
Spôsob nadobudnutia: prevod – deponát z Medzinárodných maliarskych plenérov družby
Rok nadobudnutia: 2015

Comments are closed.