Anton Jasusch – Pútnici nebies

Rozsiahla monografia o živote a umeleckej tvorbe Antona Jasuscha (1882- 1965)  

autorka textov: Zsófia Kiss-Szemán 
rok vydania: 2017
počet strán: 319
978-80-89340-85-9

cena: 30 €

dostupnosť: Hlavná 27

viac info:

Jasuschova vyše polstoročná, bohato rozvrstvená a originálna maliarska tvorba je neodmysliteľnou súčasťou histórie výtvarného umenia nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Maliarova veľkolepá a strhujúca vízia o poslaní a údele človeka, o jeho mieste na tomto svete i vo vesmíre je ojedinelým vyznaním umelca obdareného odvážnou, ohromujúcou fantáziou, ako aj maliarskou ars poeticou moderného človeka, na jednej strane doráňaného a osudom bitého, plného skepsy a existenčných obáv, na strane druhej civilizovaného, vzdelaného, s ušľachtilými cieľmi, s citom pre krásu a s ideálom lásky.  

Comments are closed.