Človek a jeho negatívny vplyv na krajinu a prírodu / Ťažba nerastných surovín

Cieľom tejto aktivity je zapájať deti do starostlivosti o svoje okolie a vytvárať im pozitívny vzťah k prírode
a skultúrňovaniu priestoru, kde trávia svoj deň. Zároveň poukázať na to, že všetko má svoje pre a proti. Nie vždy je to tak ako sa nám na prvý pohľad zdá. Deti touto formou môžeme viesť ku kritickému mysleniu.

Comments are closed.