More možností / Metodické listy pre materské školy

Človek a jeho negatívny vplyv na krajinu a prírodu / Ťažba nerastných surovín

Cieľom tejto aktivity je zapájať deti do starostlivosti o svoje okolie a vytvárať im pozitívny vzťah k prírode
a skultúrňovaniu priestoru, kde trávia svoj deň. Zároveň poukázať na to, že všetko má svoje pre a proti. Nie vždy je to tak ako sa nám na prvý pohľad zdá. Deti touto formou môžeme viesť ku kritickému mysleniu.

MŠ-Ťažba-nerastných-surovín» viac

Človek a jeho negatívny vplyv na krajinu a prírodu / Triedenie odpadu

Deti sa počas aktivity zoznámia s pojmami – recyklácia, triedenie odpadu a verejný priestor. Skúsia si samé ako a do akých kontajnerov sa triedi odpad. Oboznámia sa s povolaním smetiar a smetiarka. Vyskúšajú si túto profesiu a na základe toho zhodnotia potrebnosť a dôležitosť tohto zamestania.

MŠ-Človek-a-jeho-negatívny-vplyv-na-krajinu-a-prírodu.pdf

» viac

Príroda a jej pozitívny vplyv na krajinu

Cieľom hodiny „Príroda a jej pozitívny vplyv na krajinu” je deťom poskytnúť predstavu o tom, ako sa príroda sama regeneruje a je sebestačná, aj keď sa o ňu nestarajú ľudia a neskultúrňujú ju. Interpretovať umelecké dielo kladením otázok a zábavnou aktivitou s bublifukom. Mať predstavu o tom, ako sa rozširujú a sadia rôzne semienka a čo k tomu potrebujú.... » viac