Človek a jeho negatívny vplyv na krajinu a prírodu / Triedenie odpadu

Deti sa počas aktivity zoznámia s pojmami – recyklácia, triedenie odpadu a verejný priestor. Skúsia si samé ako a do akých kontajnerov sa triedi odpad. Oboznámia sa s povolaním smetiar a smetiarka. Vyskúšajú si túto profesiu a na základe toho zhodnotia potrebnosť a dôležitosť tohto zamestania.

Comments are closed.