Príroda a jej pozitívny vplyv na krajinu

Cieľom hodiny „Príroda a jej pozitívny vplyv na krajinu” je deťom poskytnúť predstavu o tom, ako sa príroda sama regeneruje a je sebestačná, aj keď sa o ňu nestarajú ľudia a neskultúrňujú ju. Interpretovať umelecké dielo kladením otázok a zábavnou aktivitou s bublifukom. Mať predstavu o tom, ako sa rozširujú a sadia rôzne semienka a čo k tomu potrebujú. Navodiť pozitívny vzťah k prírode cez vlastný zážitok z umeleckého procesu tvorby.

Comments are closed.